Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Српски обол

.

            

               

 У Нумизматичкој збирци Музеја Војводине налази се редак примерак бронзаног новца матапанског типа са натписом: СТЕФАН РЕX СТЕФАН, добро искован али слабо очуван, што смета бољем уочавању детаља. Поменути примерак је свакако део (фракција) српског матапанског динара и могуће је да припада самим почецима ковања српског новца.

Овај обол (мали бронзани новчић) је налик чешћем сребрном динару чије се ковање може датовати са доста сигурности у 1217. годину, на десетогодишњицу преноса моштију Св. Симеона са Свете Горе из Хиландара у манастир Студеницу, почетком 1207. године. Једино што оставља недоумицу при датовању је лоше уочавање детаља на реверсу новчића. Познато је да су се у Венецији под влашћу дужда Енрика Дандола почетком XIII века, где је кован и први сребрни српски новац – динар, ковали и венецијански полуденари и оболи, тако да је тамо могао бити кован касније и овај новац. Постоји још једна могућност да су овај новчић, као и поменути сребрни динар са истим обликом слова у натпису, ковале венецијанске - млетачке занатлије, могуће златари који су имали потенцијално знање и способност за ковања новца, а које је према венецијанским изворима довела у Србију Ана Дандоло 1207. године, унука дужда Енрика Дандола, приликом венчавања са српским великим жупаном Стефаном, каснијим Првовенчаним краљем.


Далибор Недвидек