Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Предмет од кости из Мокрина (игленица?)

.

Приликом давних ископавања гробља са краја 6. или почетка 7. века у Мокрину, на назишту Циглана Добросављев, пронађен је предмет од кости, чија намена није поуздано дефинисана. Израђен је од дела животињске кости, изнутра издубљене, крајева прецизно исечених и углачаних. На једном крају избушена су два наспрамна кружна отвора. Ови отвори могли су служити за фиксирање мале пречке на коју су могле бити окачене игле. У том случају, предмет би био игленица – кутијица за чување игала, какве су иначе познате у раном средњем веку. Пречник овог предмета већи је од пречника других познатих игленица, тако да је предмет можда имао и другу намену.

Оно што овај предмет чини изузетним, без обзира на његову намену, јесте богат украс изведен урезивањем фигуралних мотива, по целој површини. Урезане су представе разних животиња, брдо на којем је дрво са девет грана, као и небо. Цела представа протумачена је као религијско схватање света, који се дели на земљу и небо. Веза између њих је „небеско дрво“ које расте на највишој планини – „пупку света“. Под небом и дрветом живе животиње које симболизују живи свет. Небеско дрво живота их храни и преко њега се може узнети на небо.

Оваква веровања опстала су до данас код неких азијских народа, а пре појаве хришћанства била су много присутнија. Овај предмет припада археолошкој култури Првог аварског каганата, чији су носиоци осим Авара, међу осталима били и неки од бугарских народа.

Станко Трифуновић, музејски саветник, археолог