Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Креативно-едукативне радионице „Дворац бајколац“

.

У Музејском комплексу Кулпин, у периоду од новембра 2019. до септембра 2020. године, у сарадњи са кулпинском Основном школом „Јан Амос Коменски“ реализован је низ креативно-едукативних радионица у оквиру пројекта Дворац бајколац. Аутори овог интердисциплинарног и интерактивног програма, који прати наставни план и програм, су: музејски педагог Драгана Вујаклија, школски педагог Загорка Маринковић и наставници разредне и предметне наставе.

Радећи са ученицима различитих узраста на анализи, интерпретацији, писању сценарија, изради сценографије и костима...у амбијемту кулпинског дворца потстицано је лично ангажовање и активно учешће свих учесника, радозналост, сарадња, развијање стваралачког мишљења и изражавања... уз корелацију наставних предмета.

Резултати пројекта су представљени јавно, у амбијенту Музејског комплекса, кроз позоришни програм Дворац бајколац, у коме је уприличена драмска интерпретација бајки: Лепотица и звер, Пепељуга и Мач у камену које и можете погледати.