Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Потписан Споразум o наставку дигитализације културног наслеђа

.

У Секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 21. majа 2020. потписан је Споразум између поменутог секретаријата и Министарства културе и информисања Републике Србије о оснивању „Заједничког тела за координацију активности и унапређење јединствених софтверских решења у установама културе“. Тиме је Музеју Војводине и званично поверена водећа улога у координацији целокупног процеса дигитализације покретног културног наслеђа на територији наше земље.

Музеј Војводине је од 2014. покретач дигитализације у заштити и презентацији покретног културног наслеђа на територији АПВ захваљујући деловању Матичне службе. Од 2017. године уз Историјски музеј Србије, Музеј Војводине спроводи бројне активности везане за имплементацију Јединственог информационог система за музеје на територији Републике Србије и Републике Српске под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, а уз помоћ Секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. 

Приликом потписивања споразума, у присуству мр Тијане Станковић Пештерац, директора Музеја Војводине, дефинисани су даљи кораци у дигитализацији покретног културног наслеђа.

Као координатор процеса дигитализације и пројеката Заједничког тела именована је Наталија Вуликић, информатичар у Матичној служби.