Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Позив на сарадњу за припрему нове свеске Рада Музеја Војводине

.

 

  Часопис Рад војвођанских музеја – данас Рад Музеја Војводине, покренуо је Војвођански музеј у Новом Саду 1952. године и до сада је објављен укупно 61 број (у педесет свезака).

 Због компликација административне природе последњи 61. број појавио се недавно из штампе, а с обзиром на то да је за ову 2020. годину предвиђено објављивање 62. броја, одлучили смо да позив сарадницима сада упутимо.

 Рад Музеја Војводине редовно објављује прилоге из историје, археологије, историје уметности, етнологије, педагогије, музеологије, грађу, приказе публикација и изложби, конференција и догађаја од важности за музејски живот и музеологију. Опремљен је фотографијама у боји, а сваки рад носи УДК број.

 

 Историјат часописа, упутство за ауторе и бројеве часописа 3, 46, 49–61, у електронском облику можете погледати под одредницом Публикације → Рад Музеја Војводине.

 Позивамо све заинтересоване да узму учешћа и пошаљу нам своје предлоге за објављивање у 62. броју нашег годишњака, који би из штампе требало да изађе током 2020.