Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Други позив на сарадњу за припрему нове свеске Рада Музеја Војводине

.

Часопис Рад војвођанских музеја – данас Рад Музеја Војводине, покренуо је Војвођански музеј у Новом Саду 1952. године и до сада је објављен укупно 61 број (у педесет свезака).

Због компликација административне природе последњи 61. број појавио се недавно из штампе, а с обзиром на то да је за ову 2020. годину предвиђено објављивање 62. броја, одлучили смо да позив сарадницима упутимо током лета.

Рад Музеја Војводине редовно објављује прилоге из историје, археологије, историје уметности, етнологије, педагогије, музеологије, грађу, приказе публикација и изложби, конференција и догађаја од важности за музејски живот и музеологију. Опремљен је фотографијама у боји, а сваки рад носи УДК број. На листи научних часописа за 2019. носи ознаку М52.

Историјат часописа, упутство за ауторе и бројеве часописа 3, 46, 49–61, у електронском облику можете погледати на сајту Музеја Војводине https://www.muzejvojvodine.org.rs/, под одредницом Публикације → Рад Музеја Војводине.

Поново позивамо све заинтересоване да узму учешћа и пошаљу нам своје прилоге за објављивање у 62. броју нашег годишњака, који би из штампе требало да изађе током 2020.

Рок за доставу радова је 15. 10. 2020.

мр Лидија Мустеданагић, уредник