Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Завршена адаптација сутеренских простора музејског објекта у Дунавској 37

.

Данас је објекат Музеја Војводине у Дунавској 37 посетио председник Покрајинске владе Игор Мировић, заједно са секретарком за културу, јавно информисање и односе с верским заједница Драганом Милошевић.

До момента када је Покрајинска влада издвојила средства из текућих буџетских резерви у другој половини 2019. године, објекат у којем су смештени део Музеја Војводине и Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској 37 имао је константне проблеме са плављењем сутеренских просторија. Приликом екстремних пљускова, када постојећа градска канализациона мрежа не може да прихвати велику количину воде, долазило је до подизања нивоа воде, што је узроковало поврат воде и плављење објекта, угрожавајући како здравље људи, тако и културно наслеђе које се чува у овим установама.                      

Уговорени радови на адаптацији и реконструкцији сутерена Музеја Војводине у Дунавској 37 предвидели су замену комплетне инсталације канализације у сутерену са новим прикључком на градску канализациону мрежу, израду хидроизолације сутерена, термоизолацију, нове подове и кречење. Укупно је обезбеђено нешто преко 31.000.000,00 динара. 

Како би се ослободио простор за радове, кустоси Музеја Војводине изместили су  предмете и целокупан мобилијар у две фазе и спровели превентивну конзервацију на око 316.520 предмета, и око 5.000 докумената фото-лабораторије.

Адаптацијом је решен озбиљан и вишедеценијски проблем овог музејског објекта, који је изграђен за потребе Музеја социјалистичке револуције Војводине 1970. године према пројекту архитекте Ивана Витрића. Музеј социјалистичке револуције Војводине трансформисан је у Историјски музеј Војводине, који се сјединио Војвођанским музејом 1992. године у јединствену установу под називом Музеј Војводине.

У њему је данас смештено Одељење савремене историје Музеја Војводине и стална поставка, која се везује за период од 1914. до 1945. године и Музеј савремене уметности Војводине. У наредном периоду, овај објекат захтева адаптације и у другим сегментима како би се осавременио за потребе савремене музеологије и реинтерпретације музејских поставки.

- Завршена адаптација музејског депоа у Музеју савремене уметности Војводине | Покрајинска влада (vojvodina.gov.rs)
- Završena adaptacija muzejskog depoa u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine – Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (vojvodina.gov.rs)