Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Mузеји као установе одговорне према друштву

.

              

На тему Међународног дана музеја Музеји за једнакост: разноликост и инклузија Музеј је објавио 12 текстова и видео снимака на знаковном језику из Водича за глуве.

https://www.muzejvojvodine.org.rs/index.php/dogadjaji/3078-medunarodni-dan-muzeja-muzeji-za-jednakost-raznolikost-i-inkluzija

https://www.muzejvojvodine.org.rs/index.php/vodic-za-gluve-osobe

https://www.youtube.com/watch?v=gfwjzeowIrI

            

У оквиру Europe Beyond Access, независна уметничка организација за инклузију особа са инвалидитетом у уметности – Пер.Арт у Музеју Војводине одржала је радионицу Покрет и текстура.

https://www.muzejvojvodine.org.rs/index.php/vesti/3532-per-art-u-muzeju-vojvodine  

              

Наглашавајући потребу за једнаком расподелом послова између мушкараца и жена, Музеј се прикључио акцији UN Women Брига није (само) женски посао – у мушки тоалет постављена је пресвлачилица за бебе.

https://www.muzejvojvodine.org.rs/index.php/vesti/3527-briga-nije-samo-zenski-posao

 

Музеј Војводине подржао је акцију Старија сестра удружења ХММ..., чији је циљ да се девојчицама из маргинализованих група омогући формирање здравих узора и проширивање свести о улози жене у друштву.

https://www.muzejvojvodine.org.rs/index.php/vesti/3417-akcija-starija-sestra