Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Цене стручних услуга

Фотокопирање докумената за странке и истраживаче

A4  
до 50 копија 10 динара
од 51 до 100 копија 7 динара
преко 100 копија 5 динара
A3  
до 50 копија 20 динара
од 51 до 100 копија 15 динара
преко 100 копија 10 динара

Остале услуге

Израда преписа докумената 500 динара
Израда преписа докумената за потребе рехабилитација 700 динара
Нарезивање на CD 100 динара
Истраживање грађе на захтев корисника 300 динара
Учествовање у припреми ТВ и радио емисија на захтев корисника 2.000 динара
Издавање потврде за оружје категорије Ц 1.000 динара

Скенирање фотографија и докумената за потребе научно-истраживачког рада:

Скенирање фотографија - у резолуцији до 300 dpi 300 динара
Скенирање фотографија - у резолуцији до 600 dpi 400 динара
Скенирање фотографија - у црно-белој техници 300 динара

Фотографисање предмета за потребе научно-истраживачког рада:

Фотографија предмета у црно-белој техници 300 динара
Фотографија предмета у колор техници 400 динара

Скенирање фотографија за потребе публиковања:

Репродукције у публикацијама научно-стручног карактера

Репродукција у књигама  
Тираж до 1000 примерака црно-бела техника 650 dinara
Тираж од 1000 до 5000 примерака црно-бела техника 1.000 dinara
Тираж до 1000 примерака у колор техници 1.300 dinara
Тираж од 1000 до 5000 примерака у колор техници 2.000 dinara
Репродукција на корицама, омоту и насловној страни  
Тираж до 1000 примерака црно-бела техника 2.000 динара
Тираж од 1000 до 5000 примерака црно-бела техника 2.600 динара
Тираж до 1000 примерака у колор техници 4.000 динара
Тираж од 1000 до 5000 примерака у колор техници 5.200 динара

Услови коришћења репродукција за све врсте публиковања комерцијалног карактера (плакати, разгледнице, календари и др.) одређују се посебним уговором у складу са Законом о културним добрима и Законом о заштити интелектуалне својине.

Сва лица са посебним потребама ослобађају се плаћања горе наведених услуга.

Бесплатне услуге могуће су уз писмено одобрење.

Горе наведене цене примењују се у дуплом износу за стране држављане.

Средства уплатити на жиро рачун Музеја Вовјодине број 840-539668-54.

Овај ценовник се примењује од 10. фебруара 2017. године.