Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Курузана

Курузана (амбар) економски објекат намењен за чување и сушење кукуруза у клипу. Величина објекта била је условљена врло ниском производњом овог ратарског усева. Амбар има издужену правоугаону основу, зидове исплетене од јасеновог прућа и кров покривен шиндром. Каменом или дрвеном основом је одизан од земље, због заштите од штеточина и влажног тла.

По сећању на стари завичај, Јарачани га називају курузана. Из села Доње Ратково у општини Кључ курузана је 1979. године пренета у Бачки Јарак.

(Богдан Шекарић, виши кустос, етнолог)