Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2021.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021.
ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2021.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ УСКЛАЂЕН СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020.
ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020.
ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. - 2
ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. - 3
ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. - 4

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019.
ИЗМЕНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019.
ИЗМЕНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - 2
ИЗМЕНЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - 3
ИЗМЕНЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - 4
ИЗМЕНЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - 5
ИЗМЕНЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - 6
ИЗМЕНЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - 7
ИЗМЕНЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - 8
ИЗМЕНЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - 9

 

 Услуге осигурања

- Обавештење о закљученом уговору

- Одлука о додели уговора

- Позив за достављање понуда
- Конкурсна документација

Штампање каталога

- Обавештење о закљученом уговору

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора

Текуће одржавање зграде и објеката

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка горива

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
-
Oбавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање каталога „Драган Радовановић“

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије

- Позив за доставаљање понуда
- Koнкурсна документација
- Питања и одговори
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање публикације "Златни шлем интерактивни стрип у проширеној стварности" 2

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија 4

- Позив за доставаљање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање каталога изложбе "Драган Радовановић"

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

Услуга дигиталне штампе за изложбу "Испит зрелости" и "Драган Радовановић"Radovanović"

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка телевизора

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Питања и одговори
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закључном уговору

Штампање публикације "Златни шлем интерактивни стрип у проширеној стварности"

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о обустави поступка
- Oбавештење о обустави поступка

Набавка компресора

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Питања и одговори
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Реконструкција сутерена Музеја Војводине у Дунавској 37

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Измена конкурсне документације
- Измена конкурсне документације 2
- Oдлука о додели уговора

Штампање књиге „Злочини над културно-историјски споменицима и предметима у Срему“

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање монографије „Археолошка топографија Баната - општина Кикинда 1"

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна доиументација
- Измена конкурсне документације
- Продужетак рока за подношење понуда
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљуечном уговору

Услуге дигиталне штампе за изложбу Легат Јована Дејановића

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Праисторијске дечије играчке

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Измене конкурсне документацијe
- Продужење рока за подношење понуда
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Услуге дигиталне штампе

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање „Фотографије др Радивоја Симоновића“, друга књига

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора

Штампање публикације "Римски позлаћени шлемови Музеја Војводине"

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Водич кроз сталне поставке Музеја Војводине

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија 3

- Позив за доставаљање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка кутија

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање Монографије Бач 2

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање "Рад Музеја Војводине бр. 61" и "Војне капе и шлемови од средине 19. до средине 20. века"

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Oбезбеђивање интероперабилности база података културног наслеђа Републике Српке и Републике Србије - фаза 2

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Измене и допуне кoнкурсне документације
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање публикације "Етнологија у Музеју Војводине"

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Изложба „Тито и Југославија у карикатурама Информбироа“

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање за сувенирницу

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање материјала за презентацију материјала

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање књиге Успомене из светског рата

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка картонских кутија

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Штампање Монографије Бач

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору
-
Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

Штампање каталога Дорин Колтофеану

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Oглас за продају аута

- Oглас за продају аута

Машина за прање подова

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Štampanje flajera - Muzej prisajedinjenja

- Poziv za dostavljanje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Oсигурање имовине

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка музеалија

- Позив за достављање понуда
- Kонкурсна документација
- Oбавештење о закљученом уговору

Tекуће одржавање зграда и објеката

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Услуге дигиталне штампе - 20 година од бомбардовања СРЈ

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закученом уговору

Штампање каталога "20 година од бомбардовања СРЈ"

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора

Штампање каталога и позивнице - Испит зрелости

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Питања и одговори
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Услуге дигиталне штампе - Испит зрелости

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору

Набавка горива

- Позив за достављање понуда
- Koнкурсна документација
- Питања и одговори
- Oдлука о додели уговора
- Oбавештење о закљученом уговору