Postcards - Photos of the Radivoje Simonović

Razglednice - fotografije dr Radivoja Simonovića

You can buy souvenirs in the souvenir shop of the Museum of Vojvodina, Dunavska 35, Novi Sad, tel: +381 (0)21 420 566.

Click image for larger view.

  Razglednica
Srbi u Stančevu pri igri, Banatska Crna Gora, Banat, 1907.
Dimenzije: 21,8x10 cm
Cena: 50 dinara
  Razglednica
Sveštenik Pantelejmon Došen sa svojim parohijanima, Petrovo selo, Banat, 1907.
Dimenzije: 21,8x10 cm
Cena: 50 dinara
  Razglednica
Stari Ledinčani, Srem, 1902.
Dimenzije: 21,8x10 cm
Cena: 50 dinara
  Razglednica
Muzej Matice srpske, Novi Sad, Bačka, 1934.
Dimenzije: 21,8x10 cm
Cena: 50 dinara
  Razglednice
Ledinčanke na seoskoj česmi, Srem, 1902.
Dimenzija: 21,8x10 cm
Cena: 50 dinara
  Razglednice
Grupa Banatskih Srba u narodnoj nošnji, Stančevo, Banat, 1907.
Dimenzije: 21,8x10 cm
Cena: 50 dinara
  Razglednice
Vreme berbe - pretakanje i ceđenje kljuka, Kamenica, Srem, 1903.
Dimenzije: 21,8x10 cm
Cena: 50 dinara
  Razglednice
Devojčice u narodnoj nošnji, Branjin Vrh, Baranja, 1905.
Dimenzije: 21,8x10 cm
Cena: 50 dinara
  Razglednice
Beočinska fabrika cementa, Srem, 1904.
Dimenzije: 21,8x10 cm
Cena: 50 dinara
  Razglednice
Majstori jedne užarske radionice u Odžacima, Bačka, 1906.
Dimenzije: 21,8x10 cm
Cena: 50 dinara