Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Каталози изложби Музеја Војводине

Сва издања можете купити у сувенирници Музеја Војводине - Дунавска 35, Нови Сад, телефон: 021/420-566.

  Микан Аничић - дворски портрети без краља
Аутор текста Александра Стефанов
2019, стр. 53
ЦЕНА: 200 динара
     
  Љиљана Дожић, Дарио Чупић
Банска палата - приче иза приче
2019, стр. 48
ЦЕНА: 300 динара
     
  Кристина Менеши
Tито и Југославија у карикатурама информбироа
2019, 135 стр.
ЦЕНА: 500 динара
     
  Драго Његован, Зоран Вељановић
Од сна до јаве - присаједињење Војводине Србији 1918. године
2018, 199 стр.
Цена: 500 динара
     
  Александар Петијевић
Заборављени чудотворац - култ Светог Спиридона у српској традицијској култури
2018, 252 стр.
ЦЕНА: 1.000 динара
     
  Благо из кошнице - од Музеја Матице српске до Музеја Војводине (1847-1947-2017)
2017, 186 стр.
ЦЕНА: 500 динара
     
  Иза гора и долина - три века Словака у Војводини
За хорами, за долами - три сторочиа Словаков во Војводине
2017, 287 стр.
 ЦЕНА: 1.000 динара
     
  Јован Пауновић
Стара мета - ново одстојање
(стрељачке спомен мете 19. и 20. века)
2015, 28 стр.
ЦЕНА: 100 динара
     
  Милкица Поповић, Агнеш Озер
Ала смо се наодмарали -
омиљена места на којима су се Војвођани одмарали крајем 19. и током 20. века
2015, 220 стр.
ЦЕНА: 800 динара
     
  Бајић Предраг
Друже Тито, рат је завршен
(седамдесетогодишwица од ослобођеwа Војводине од фашистичких окупатора)
2015, 106 стр.
ЦЕНА: 300 динара
     
  Веселинка Марковић
На граници два царства
2014, 140 стр.
ЦЕНА: 200 динара
     
  Слађана Велендечић, Тијана Станковић-Пештерац
Музејска лепезица
2015, 52 стр.
ЦЕНА: 300 динара