Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Mr Lidija Mustedanagić

muzejski savetnik
Vodi Zbirku stare i retke knjige

Kontakt
Telefon: 021 420-566
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Biografija

Mr Lidija Mustedanagić rođena 1964. u Beogradu, osnovnu i srednju školu završila u Novom Sadu i Karlovačkoj gimnaziji, redovne studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (Jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik, 1986–1992), na istom fakultetu (Srpska i uporedna književnost) završila magistarske studije (1995–2001).

Od 1993. godine sarađivala je sa Književnom omladinom Vojvodine. Od 1994. do kraja 1995. godine, radila je kao voditelj na radiju i televiziji (Radio Dunav i RTS) i kao autor kraćih prikaza dokumentarnog tipa za televizije Kanal 9 i današnji RTV. Od 1996. godine je u stalnom radnom odnosu u Muzeju Vojvodine gde je zvanje kustosa stekla iste godine, a zvanje muzejskog savetnika 2010. godine. Na mestu rukovodioca Izdavačke delatnosti i biblioteke bila je od 2008. do 2013.

Tekstove objavljivala u "Dnevniku", "Letopisu Matice srpske", "Sveskama", "Zborniku za književnost i jezik Matice srpske", "Zborniku za društvene nauke Matice srpske", "Poljima", "Radu Muzeja Vojvodine", "Godišnjaku Muzeja grada Novog Sada", "Bulevaru", "Književnim novinama", "Krovovima", "Književnosti", "Srpskim narodnim novinama", "Srpskom kalendaru", "Vojvođanskoj sceni", "Ulaznici", "Koracima" i dr. Saradnik na projektima: "Biografski rečnik Matice srpske" i "Leksikon pisaca Jugoslavije".

Vodi Zbirku stare i retke knjige i realizuje izložbe iz istorije kulture i istorije književnosti.

Knjige

 • Groteskni brevijar Borislava Pekića, Novi Sad, 2002;
 • Novi Sad, zemlji raj, u koautorstvu sa Savom Damjanovim, Pančevo, 2003.
 • Novi Sad, zemlji raj 2, u koautorstvu sa Savom Damjanovim, Pančevo, 2004;
 • Vodič kroz muzeje i galerije Vojvodine - podlistak nedeljnika Bulevar, sa Vladimirom Mitrovićem, Novi Sad, 2002.
 • Muzeji i galerije Novog Sada i Vojvodine, sa Vladimirom Mitrovićem, Novi Sad, 2006;
 • Izabrane drame Borislava Pekića, Novi Sad, 2007;
 • Izabrani eseji Borislava Pekića, Novi Sad, 2007;
 • Bibliografija Rada vojvođanskih muzeja 1–36 / Rada Muzeja Vojvodine 37–50, 1952–2008, sa Dragom NJegovanom, Novi Sad, 2008;
 • Miloš Crnjanski / Miloš Crnjanski je u pripremi za štampu.

Izložbe

 • "Srpska književnost XIX veka" (1997) i "Međuratna književnost XX veka" (1998) na stalnim postavkama Muzeja Vojvodine u Novom Sadu;
 • "Dositej Obradović", Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2001;
 • "Dositej Obradović", Rodna kuća Dositeja Obradovića, Čakovo, Rumunija, 2001;
 • "Miloš Crnjanski/Miloš Crnjanski", Biblioteka "Čemegi Karolj", Čongrad, Mađarska, 2002;
 • "Miloš Crnjanski/Miloš Crnjanski", Srednjoevropski institut za kulturu, Budimpešta, Mađarska, 2002;
 • "Svet knjige", pokretna samostalna izložba, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2006.
 • "Svet knjige", Narodna biblioteka "Vuk Karadžić", Kragujevac, 2007.
 • Priča o ekslibrisu, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2011.
 • Priča o ekslibrisu, Međunarodni sajam knjiga, Podgorica, Crna Gora, 2012.
 • "Svet knjige", Istorijski arhiv Pančevo, 2012.

Bibliografija

 • "Roman bez romana: parodija Aristotelovih i Horacijevih načela kroz destrukciju fabule", Polja, god. XLII, br. 405-406, Novi Sad 1997.
 • "Stalna postavka u Muzeju Vojvodine - Osvrt na srpsku književnost XIX veka", Rad Muzeja Vojvodine, br. 39, Novi Sad 1997.
 • "Srpska književnost XIX veka, u: Muzej Vojvodine - stalna postavka", Novi Sad 1997.
 • " 'Amerika' Žana Bodrijara", Polja, god. 43, br. 411, Novi Sad 1999.
 • "Fenomen smrti u epskim pesmama o kosovskom boju", Polja, god. 44/45, br. 412-413-414, Novi Sad 1999/2000.
 • "Sterija i Horacije", Sveske, god 11, br. 57-58, Pančevo 2001.
 • "Književnost Srba, Mađara, Rumuna, Rusina i Slovaka između dva rata", u: "Muzej Vojvodine - stalna postavka II" (u štampi)
 • "Karnevalska obrazina Arsenija Njegovana", Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. XLVIII, sv. 2-3, Novi Sad 2000.
 • "Grotesknost forme", u: Borislav Šuput, "Skulpture", katalog, Novi Sad 2000.
 • "Groteskno u delu Borislava Pekića", Književne novine, god. LII, br. 1045, Beograd 2001.
 • "Groteskno nasleđe Orvelove apokalipse u romanu '1999' Borislava Pekića", Krovovi, god. XV/XVI, br. 50-53, Sremski Karlovci 2001-2002.
 • "Voštana maskarada" (izložba voštanih figura muzeja Panoptikum iz Sankt Peterburga), Bulevar, br. 048, Novi Sad 2001.
 • "Istina vs. Iluzija" (Nikola Milošević, "Istina i iluzija", Novi Sad 2001), Bulevar, br. 055, Novi Sad 2001.
 • "Stara zgrada u novom ruhu" (izložba nagrađenih radova na konkursu za arhitektonsko rešenje), Bulevar, br. 058, Novi Sad 2001.
 • "Pregled života i priključenija" (izložba "Dositej Obradović" u Muzeju Vojvodine), Bulevar, br. 059, Novi Sad 2001.
 • "Dopisivanje univerzalnog" (izložba "Umetnost neolita na tlu Banata u Muzeju Vojvodine"), Bulevar, br. 062, Novi Sad 2001.
 • "Biće skoro propast sveta" (Borislav Pekić, "1999", Beograd 2001), Bulevar, br. 064, Novi Sad 2001.
 • "Postmodernističko čitanje Pekića" (Jasmina Lukić, "Metaproza: čitanje žanra", Beograd 2001), Bulevar, br. 065/066, Novi Sad 2001.
 • "Čovek predgovora i pogovora" (Radovan Popović, "Priča o Sretenu Mariću", Novi Sad 2001), Bulevar, br. 072, Novi Sad 2001.
 • "Mit kao predložak proznog stvaralaštva", Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. XLIX, sv. 1-2, Novi Sad 2001.
 • "Kroz vizuru postmodernog: 'Zlatno runo' Borislava Pekića", Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. XLIX, sv. 1-2, Novi 2001.
 • "Groteskno u romanu 'Kako upokojiti vampira' Borislava Pekića", Književnost, br. 2-3-4, Beograd 2002.
 • "Kroz vizuru poetike (francuskog) simbolizma: Danilo Kiš", Sveske, br. 62-63, Pančevo 2002.
 • "Groteskni brevijar Borislava Pekića", Novi Sad 2002.
 • Ciljevi obrazovanja i XX (XXI) vek (Jovana Milutinović, "Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka", Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2008), Misao, 49, 2008, 7.
 • "Bilo je seoba i biće ih večno" (Mita Kostić, "Nova Srbija i Slavenosrbija", Novi Sad 2002), Bulevar, br. 069, Novi Sad 2002.
 • "Vreme reči i vreme slika" (izložba o Borislavu Pekiću), Bulevar, br. 074, Novi Sad 2002.
 • "Privilegije autonomije" (izložba u Muzeju Vojvodine), Bulevar, br. 075, Novi Sad 2002.
 • "Umesto Nemanje i Dušana" (Spomenik vojvodi Šupljikcu u Pančevu), Bulevar, br. 079, Novi Sad 2002.
 • "Fantazmagorija košmarnih vizija" (izložba slika Dejana Ulardžića u Muzeju Vojvodine), Bulevar, br. 081, Novi Sad 2002.
 • "Varoš nakraj sveta" ("Varoš nakraj sveta", Pančevo 2002), Bulevar, br. 094, Novi Sad 2002.
 • "Terra pekisciana" (Dve knjige o Pekiću), Bulevar, br. 091, Novi Sad 2002.
 • (Zajedno sa Vladimirom Mitrovićem), "Vodič kroz muzeje i galerije Vojvodine", podlistak Bulevara, Novi Sad 2002.
 • "Život i delo Miloša Crnjanskog", u: "Miloš Crnjanski/Miloš Crnjanski", katalog, Novi Sad 2002.
 • "Groteskno u delu Miloša Crnjanskog", Srpske narodne novine (19. dec.), Budimpešta 2002.
 • "Ciklidi i golubovi" ("Projekat Kortasar", prir. Vasa Pavković, Kraljevo 2002), Dnevnik (12. mart), Novi Sad 2002.
 • "1001 priča Đorđa Pisareva" (Đorđe Pisarev, "Besmrtnici (Izabrane i nove priče)", Novi Sad 2002), Dnevnik (2. april), Novi Sad 2002.
 • "Seoba Srba u Ukrajinu" (Ljubivoje Cerović, "Srbi u Ukrajini", Novi Sad 2002), Dnevnik (25. sept.), Novi Sad 2002.
 • "Svetlost svedočenja" ("Drugi o Pekiću", Beograd 2002), Dnevnik (23. okt.), Novi Sad 2002.
 • "Pekić vs. Crnjanski", Sveske, br. 69, Pančevo 2003.
 • "Nevidljivi anđeo nostalgije" (Dubravka Ugrešić, "Muzej bezuvjetne predaje", Beograd-Zagreb 2002), Sveske, br. 69, Pančevo 2003.
 • (U koautorstvu sa Savom Damjanovim), "Novi Sad, zemlji raj", antologija, Pančevo 2003.
 • "Domišljalo, mudrijaš, razmišljač" (Borislav Pekić, "Korespondencija kao život", Novi Sad 2001), Dnevnik (avgust 2003), Novi Sad 2003.
 • "Trbuh morskog slona Rolanda" (Dubravka Ugrešić, "Muzej bezuvjetne predaje", Beograd-Zagreb 2002), Dnevnik (15. okt.), Novi Sad 2003.
 • "Bibliotekarstvo kao delatnost i nauka", Dnevnik (mart 2003), Novi Sad 2003.
 • "Komad srpske povesnice i kulture", Dnevnik (5. nov), Novi Sad 2003.
 • "Nove koncepcije u muzeološkom ruhu", Dnevnik (23. jul), Novi Sad 2003.
 • "Poetska podvižništva Borislava Radovića", Dnevnik (23. dec.), Novi Sad 2003.
 • "Nahod Simeon: komparativni pristup", Zbornik radova, Zrenjanin - Novi Sad 2004.
 • "Razvoj kinematografije u Vojvodini", Rad Muzeja Vojvodine, br. 43-45, Novi Sad 2001-2003.
 • "Nove koncepcije učenja u muzejima" (Jovana Milutinović, "Humanistički pristup vaspitno-obrazovnoj ulozi muzeja", Novi Sad-Vršac 2002), Rad Muzeja Vojvodine, br. 43-45, Novi Sad 2001-2003.
 • "Svetlopis i moda" (izložba u Muzeju Vojvodine), Sveske, br. 72, Pančevo 2004.
 • Džefri Harfam, "Groteskno: prvi principi", Polja, br. 429, Novi Sad 2004. (prevod sa engleskog)
 • "Ostaće na nebu rumeni breg i prazne crkve nad vodom" (Dr Fedora Bikar, "Sentandreja u ogledalu prošlosti", Novi Sad 2002), Srpski kalendar za prestupnu 2004. godinu, Budimpešta 2004.
 • "Lična povest ikone" (Čarli Čaplin, "Autobiografija", Novi Sad 2003), Dnevnik (14. jan.), Novi Sad 2004.
 • "Od jakog nema jače" (Borivoje Radaković, "Jako", Beograd 2003), Dnevnik (10. mart), Novi Sad 2004.
 • "Plavi pelir i bela hartija" (Borislav Pekić, "Korespondencija kao život 2", Novi Sad 2003), Dnevnik (14. april), Novi Sad 2004.
 • "Seks, čovek, društvo" (Jovana Milutinović i dr., "Seksualnost i odnosi među polovima", Novi Sad-Vršac 2004), Dnevnik (23. jun), Novi Sad 2004.
 • "Vox populi u političkom ruhu" (Biljana Ratković Njegovan, "Teorija političke javnosti, Sr. Karlovci 2004), Dnevnik (7. avg.), Novi Sad 2004.
 • "Jaki ukus beznađa", Sveske, br. 73, Pančevo 2004.
 • "Da na kraj svog života ne stignem praznog srca", Slike Olje Ivanjicki u Novom Sadu, Sveske, br. 74, Pančevo 2004.
 • "Iskustvo dijaloga" (Vladislav Bajac, "Druid iz Sindiduna"), Ulaznica, br. 191-192, Zrenjanin 2004.
 • "Groteskno čitanje apokaliptične trilogije", U: "Književnost Vojislava Despotova", zbornik radova, Zrenjanin 2005.
 • (U koatorstvu sa Savom Damjanovim), "Novi Sad, zemlji raj", 2. deo, antologija, Pančevo 2004.
 • "Najveće stecište knjige", Srpski kalendar za prestupnu 2005. godinu, Budimpešta 2005.
 • "Trošnost sveta ili muzeji Eduarda Sama", Ulaznica, br. 193, Zrenjanin 2005.
 • "O ekslibrisima, pečatima i zapisima u Zbirci stare i retke knjige Muzeja Vojvodine", Rad Muzeja Vojvodine, 46, Novi Sad 2005. 
 • "Plakat - moderan koncept javnosti", Misao, br. 1, Novi Sad 2005.
 • "Politički plakat u Vojvodini" (izložba u Muzeju Vojvodine), Rad Muzeja Vojvodine, 46, Novi Sad 2005. 
 • "Prvi teatar u povesti sveta" ("Natjašastra", prir. Radoslav Lazić, Novi Sad 2003), Vojvođanska scena, br. 1, Novi Sad 2005.
 • "Vertep", Vojvođanska scena, br. 1, Novi Sad 2005.
 • "Srpski biografski rečnik", 1, (A-B), Novi Sad 2004. ("Andrijašević, Dušan K.", 173-174; "Bivolarević, Dimitrije G.", 527; "Blagojević, Desimir", 567-568; "Bogdanović, Milica", 610-611; "Besarović, Niko", 509)
 • "Da na kraj svog života ne stignem praznog srca", Rad Muzeja Vojvodine, 46, Novi Sad 2005. 
 • "Svetlopis i moda", Rad Muzeja Vojvodine, 46, Novi Sad 2005. 
 • "Trošnost sveta ili muzeji Eduarda Sama", Ulaznica, br. 194-195, Zrenjanin 2005.
 • "Poetika grotesknog u prozi Danila Kiša", u: "Spomenica Danila Kiša", SANU, Posebna izdanja, Knj. DCLX, Odeljenje za jezik i književnosti, Knjiga 57, Beograd 2005.
 • Vladimir Mitrović, "Đorđe Tabaković", Misao, br. 25, Novi Sad 2005.
 • "O anđelima i drugim pticama ljubavi" (Vinko Moderndorfer, "Neke ljubavi", Gradska narodna biblioteka "Žarko Zrenjanin", Zrenjanin 2004), Ulaznica, br. 194-195, Zrenjanin 2005.
 • "Groteskno - jedan od osnovnih estetskih pojmova", Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, LIV, sv. 1, Novi Sad 2006.
 • "Iskustvo nestajanja ili poezija uprkos svemu" (Željko Grahovac, "Ponestaje prostora - Panorama najnovije bosanskohercegovačke poezije", Delta, Bihać 2000), Ulaznica, br. 199-200, Zrenjanin 2006.
 • "Barokno pastorče (Zaboravljeni grad - Podgrađe Petrovaradinske tvrđave", ur. Bojana Karavidić, "Suburbium", Muzej grada Novog Sada i Futura publikacije, Petrovaradin-Novi Sad 2005), "Godišnjak Muzeja Grada Novog Sada", 1/2005, Novi Sad 2006.
 • "Esej ili manifestacija usamljenosti na putu bez kraja" (Gorana Raičević, "Eseji Miloša Crnjanskog", Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci - Novi Sad 2005), Zbornik MS za književnost i jezik, knj. 54, sv. 3, Novi Sad 2006.
 • "Svet knjige", katalog izložbe, Novi Sad 2006.
 • "Muzeji i galerije Novog Sada i Vojvodine - Vodič / Museums and Galleries of Novi Sad and Vojvodina - Guide", Muzej Grada Novog Sada, Novi Sad 2006.
 • "Istraživanje Kiša: istraga kao poetičko načelo" (Dragan Bošković, "Islednik, svedok, priča - Istražni postupci u Peščaniku i Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša", Beograd 2004), Zbornik MS za književnost i jezik, Knj. 54, sv. 2, Novi Sad 2006.
 • "U potrazi za pesmom" (Đorđe Despić, "Spiralni tragovi (kritike i eseji o srpskom pesništvu)", NB "Stefan Prvovenčani", Kraljevo 2005), LMS, God. 182, knj. 478, sv. 6, Novi Sad 2006.
 • "Insignije dinastije Karađorđević", Izložba Muzeja Grada Novog Sada u Zbirci strane umetnosti, Misao, br. 33, Novi Sad 2006.
 • "Svet knjige" (Izložba muzeja Vojvodine u Narodnoj biblioteci "Vuk Karadžić" u Kragujevcu, april/maj 2007), Rad Muzeja Vojvodine, 49, Novi Sad 2007. 
 • "Izložba 'Svet knjige' u Narodnoj biblioteci", Kragujevačko čitalište, god. XI, br. 23, Kragujevac 2007.
 • "Tatjana Spasojević Popović 1971-2007", (nekrolog), Rad Muzeja Vojvodine, 49, Novi Sad 2007. 
 • "Božić za početnike" (V. Nedeljković Angelovska, T. Jakovljević, I. Jovanović, "Vodič kroz Božić", Muzej Grada Novog Sada, Novi Sad 2006), Misao, br. 37, Novi Sad 2007.
 • "Izložba 'Insignije dinastije Karađorđević' ", Muzej Grada Novog Sada, Zbirka strane umetnosti, 2006, Godišnjak MGNS, br. 2/2006, Novi Sad 2007.
 • Dejvid Samers, "Arheologija moderne groteske", Koraci, god. 41, br. 5/6, Kragujevac 2007. (prevod sa engleskog)
 • Borislav Pekić, "Izabrane drame", Solaris, Novi Sad 2007. (izbor i pogovor)
 • Borislav Pekić, "Izabrani eseji", Solaris, Novi Sad 2007. (izbor i pogovor)
 • "Lament nad Beogradom" (David Albahari, "Ludvig", Stubovi kulture, Beograd 2007), Polja, br. 449, god. LIII, Novi Sad 2008.
 • "Totalitarizam ekološke prirode", eM na kvadrat, Novi Sad, mart 2008.
 • "Obrazovanje za 21. vek" (Jovana Milutinović (2008) "Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka", Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine), Zbornik Matice srpske za društvene nauke, sv. 124, Novi Sad 2008.
 • "Bibliografija radova Rada vojvođanskih muzeja 1-36 / Rada muzeja Vojvodine 37-50, 1952-2008", Muzej Vojvodine, Novi Sad 2008, koautorka. 
 • Grad u slici i reči - prikaz izložbe "Slika grada – Novi Sad u likovnim umetnostima 18–21. veka", Rad Muzeja Vojvodine, 51, 2009. 
 • Rimski šlemovi iz Muzeja Vojvodine, Rad Muzeja Vojvodine, 51, 2009. 
 • Kako čitati Kiša? (Dragan Bošković, Tekstualno (ne)svesno, Službeni glasnik, Beograd, 2008), Koraci, god. XLIII, sv. 3-4, Kragujevac 2009.
 • Groteskni realizam i karnevalizacija u „Zlatnom runu“ Borislava Pekića, u: Poetika Borislava Pekića – Preplitanje žanrova, Institut za književnost i jezik u Beogradu, Beograd 2009.
 • Miloš Crnjanski / Miloš Crnjanski (1893–1977), u štampi. 
 • Branko Radičević kao fenomen nacionalne romantike (Snežana Mišić, Kult Branka Radičevića u srpskoj vizuelnoj kulturi krajem 19. veka, Galerija Matice srpske, Novi Sad 2009), Rad Muzeja Vojvodine, 52, 2010. 
 • Noć Šerloka Holmsa, Rad Muzeja Vojvodine, 52, 2010. 
 • Venecija Miloša Crnjanskog, u: Dejan Ajdačić i Persida Lazarević Di Djakomo (prir.) Venecija i slovenske književnosti, Beograd: SlovoSlavia, 2011.
 • Poezija ili zaklon od sveta, u: Đilas, Gordana, Sećanje koje se nije dogodilo, Novi Sad: Futura publikacije, 2011.
 • Muzej Vojvodine – Prikaz 52. broja Rada Muzeja Vojvodine, Godišnjak Istorijskog arhiva grada Novog Sada, 5, 2011.
 • Noel Kerol, Groteskno danas (1) – Šta je groteskno?, Nova misao, 10, 2011. (prevod sa engleskog)
 • Noel Kerol, Groteskno danas (2) – Klasifikacija grotesknog, Nova misao, 11, 2011. (prevod sa engleskog)
 • Noel Kerol, Groteskno danas (3) – Groteskno kao čuđenje, Nova misao, 12, 2011. (prevod sa engleskog)
 • Bajkolika mitologija, Danas, 17. 06. 2011.
 • Kako se utopiti u oku konja ili videti omaju (Milenko Bodirogić: Prognana bića – srpska mitologija, Orfelin izdavaštvo, Novi Sad, 2010), Koraci, 5-6/7-8, 2011.
 • Priča o ekslibrisu (katalog izložbe), Novi Sad: Muzej Vojvodine, 2011.
 • Tematska izložba i njene varijante – u duhu konstruktivističke paradigme, Rad Muzeja Vojvodine, 53, 2011, 305-315.
 • Čitanje istorije u romanu "Peščanik" Danila Kiša, Godišnjak Istorijskog arhiva grada Novog Sada, br. 6, 2012.
 • Karneval – svuda!, Izložba i katalog „Na kraju i na početku karneval“ Vesne Marjanović u Muzeju Vojvodine, Rad Muzeja Vojvodine, 54, 2012, 283-284.
 • Poslednja pisma Mileve Marić-Ajnštajn (Dragi moji kumovi, prir. Drago NJegovan, Prometej, Novi Sad, 2011), Zadužbina, 93, 2012.
 • Beč obasut zlatnim poljupcima, Nova misao, 17, 2012, 64-70.
 • Književnost kao autohtoni ili pomoćni izvor u saznavanju istorije kroz oblikovanje muzejske prakse, Anali Borislava Pekića, 8, 2012, 49-76.
 • Dugo putovanje na kraj karnevala (Radoš Kosović "Karneval", Mali Nemo, Pančevo, 2011), Koraci, 7-9, 2012, 164-167.
 • Monumentalnost minijature, u: Borislav Šuput (katalog izložbe), Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2013.
 • Čitanje tajni – arheološki nakit (Izložba „Nakit – skriveno značenje“ u Muzeju Vojvodine, 10. maj – 15. jul 2013), Rad Muzeja Vojvodine 55, (2013): 248–250.
 • Zamisli život na 33 obrtaja (Izložba o jugoslovenskom roku i longplej pločama u Muzeju Vojvodine), Rad Muzeja Vojvodine 55, (2013): 254.
 • Čitanje tradicije u naučnom i umetničkom diskursu (Vesna Marjanović, Dejan Stojiljković, „Živi pokojnik“, Službeni glasnik, Beograd 2012), Rad Muzeja Vojvodine 55, (2013): 258–259.
 • Kako govoriti o vampiru (Vesna Marjanović, Dejan Stojiljković, „Živi pokojnik“, Službeni glasnik, Beograd 2012), Koraci 7-9, (2013): 150–155.
 • Esej kao odbrana dostojanstva (Nemanja Rotar, Senke i dim, Habit 013, Pančevo 2013), Polja, god LIX, br. 485 (2014): 236–239.
 • На граници моћи или искушења перформанса и театра (Поводом књиге „Политика и извођачке уметности" Џанел Рајнелт), Сцена, 1-2 (2014): 91–98.
 • Pantić, Mihajlo; Pekić, Borislav, u: Građa za leksikon pisaca Jugoslavije, VI tom, Matica srpska, Novi Sad, 2014: 53–56; 171–175.
 • Допринос библиографској култури, у: Библиографија часописа „Културно-привредни преглед Дунавске бановине" 1935–1941, Мало историјско друштво, Нови Сад, 2014: 179–181.
 • (U koautorstvu sa Đerđom Morom), Fenomen vodenog znaka i novi pogled na mesto i vreme nastanka „Rukopisnog četvorojevanđelja iz 16. veka", Rad Muzeja Vojvodine 56 (2014): 231–245.
 • Svete slike kao pratioci čitalačkih stremljenja (Izložba „Tempus Sanctorum" u Muzeju Vojvodine od 12. 12. 2013. do 01. 02. 2014), Rad Muzeja Vojvodine 56 (2014): 293–294.
 • Музеји и галерије у Бачкој, У: Бачка кроз векове – слојеви култура Бачке (зборник радова, ур. Миодраг Матицки, Видојко Јовић), Вукова задужбина, Београд, 2014: 305–331.
 • Библиографија текстова из књижевности (и језика) у „Културно-привредном прегледу" – неслужбеном додатку „Службеног листа Дунавске бановине", Свеске за историју Новог Сада 15 (2014): 30–36.
 • Bibliografija Drage Njegovana, Novi Sad: Malo istorijsko društvo – Novi Sad, 2015.
 • Dramsko stvaralaštvo Danila Kiša, Scena 3 (2015): 105–119.
 • Naučno obeležavanje 300-godišnjice Karlovačke mitropolije (Tri veka Karlovačke mitropolije 1713–2013 – Zbornik radova sa naučnog skupa Sremski Karlovci, 1. novembar 2013, ur. D. Mikavica, D. Njegovan, Novi Sad 2014), Zbornik Matice srpske za društvene nauke 152 (3/2015): 636–638.
 • Heroji baštine: izložba Od nitni do šlema – konzervacija i restauracija pozlaćenog rimskog šlema, autorke Tijane Stanković-Pešterac, Rad Muzeja Vojvodine 57 (2015): 259–260.
 • Proslava 300-godišnjice Karlovačke mitropolije (Tri veka Karlovačke mitropolije 1713–2013 – Zbornik radova sa naučnog skupa Sremski Karlovci, 1. novembar 2013, (ur. D. Mikavica, D. Njegovan), Novi Sad 2014), Rad Muzeja Vojvodine 57 (2015): 269–271.
 • Hermetizam zvuka: pesnički prevrati Gordane Đilas, Mons Aureus 49 (2015): 97–99.
 • Četiri drame Ljubomira Simovića, Scena 4 (2015): 83–89.
 • Историја настанка и проучавања папира и воденог знака, у: Пут пергамента – монографска публикација о најстаријим документима у Архиву Војводине, Нови Сад: Архив Војводине, 2016: 79–96.
 • Deus ex ekran – Дигитални двојници (Позориште у екранском свету), Сцена 1-2 (2016): 245–247.
 • Песничка утопија (преисторијског) завичаја, Mons Auerus 51 (2016): 76–79.
 • Водич кроз музеје Србије, Београд: Музејско друштво Србије, 2016, коаутор.
 • Један сасвим аутентичан Банат (Изложба „Мој Банат“ Милана Живковића у Музеју Војводине), Рад Музеја Војводине 58 (2016): 240–241.
 • Interdisciplinarni pristup ribarstvu u Vojvodini, Рад Музеја Војводине 58 (2016): 241–244.
 • Плакат у служби усташке пропаганде у Срему током Другог светског рата (Драго Његован, Плакатирање геноцида, Београд: Музеј жртава геноцида, 2016), Рад Музеја Војводине 58 (2016): 258–260.
 • (Zajedno sa redakcijom) The crown jewels of the Museum of Vojvodina / Krunski dragulji Muzeja Vojvodine, BelGuest, Vol. 20, Summer – Leto (2017): 38–39, 40–41.
 • Од оштрине сечива до белине облутака (Снежана Шакић Вукадиновић, Глад и један глагол, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2016), Mons Aureus 57-58 (2017): 117–121.
 • Azbukové modlitby svetu a pre svet, u: Zoran Đerić, Nové devínske elégie – Dokumentárne básne, Kultúrno-literárna akadémia, Bratislava 2017, 131–134.
 • Један поглед на изложбу Милана Пивничког – Музеј Војводине, 7–17. 03. 2017, Рад Музеја Војводине 59 (2017): 212–214.
 • Riskantan naziv, škakljiva tema, upečatljiva građa, Рад Музеја Војводине 59 (2017): 217–220.
 • У славу оца Србије, Рад Музеја Војводине 59 (2017): 220–222.
 • Od Sentandreje do Moskve, od Udina do Kila, ICOM Srbija 7 (2017): 17.
 • From Szentendre to Moscow, from Udine to Kiel, ICOM Srbija 7 (2017): 15.
 • Милош Црњански / Miloš Crnjanski, Студио Бечкерек – Музеј Војводине, Нови Сад 2017.