Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Arhivska zbirka

Arhivska zbirka

Arhivska zbirka Muzeja Vojvodine sadrži 50.129 inventarisanih dokumenata - originala i prepisa koja se odnose na predratnu, ratnu i posleratnu istoriju Vojvodine.

Tematske celine čine: "Partijska građa", "Sindikalna građa", "Organi vlasti", "Vojna građa", "Procesi" (predratni i ratni), "Dokumenta okupatora", "Zaostavština Marka Nešića", "Građa Saveza grafičkih radnika Jugoslavije", "Memoarska građa".

Zbirka sadrži i preko 40.000 mikrofilmovanih dokumenata, zatim kartoteku žrtava fašističkog terora u Vojvodini i poginulih boraca sa teritorije Vojvodine.

Pretraživanje se vrši pomoću predmetne kartoteke koja je složena hronološki.