Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Мисија и визија

Мисија

Музеј Војводине је матична установа за све музеје у Покрајини и установа културе комплексног типа која прикупља, обрађује, чува и презентује покретно културно наслеђе од пре 8.000 година до данас са простора Аутономне покрајине Војводине. Мисија Музеја је да едукује стварне и виртуелне посетиоце о културном наслеђу кроз изложбе, публикације, едукативне програме и информационо-комуникационе технологије у складу са захтевима савременог човека.

Визија

Музеј Војводине ствара посебне програме како би укључио и инспирисао што више људи да упознају културно наслеђе као наслеђе целог човечанства, у циљу развијања свести о његовом значају и неопходности очувања за будућа поколења.

Изјава мисије

Ми се бавимо људском прошлошћу и верујемо у моћ њених трагова – материјалних, писаних и усмених, који, презентовани на прави начин, инспиришу савременог човека и помажу му у сагледавању положаја у модерном свету, олакшавајући му будућност.