Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Одељење општих и правних послова

Одељење у Музеју Војводине учествује у реализацији програмских активности и раду целокупног Музеја. У рализацији ових програмских активности опште одељење је заступљено преко техничке службе, која врши техничку израду и монтажу изложби, њихов транспорт. Ова служба обавља и послове везане за одржавање објеката Музеја. Послове обезбеђења обавља одговарајућа служба, која током радног времена Музеја обавља и послове везане за комуникацију са другим установама, рад на телефонској централи. Ове послове организује референт за безбедност и заштиту.

Послове везане за припрему и израду правних аката Музеја, правно заступање Музеја, израду разних одлука и решења, као и тумачење законских прописа ради секретар Музеја. Послове везане за канцелариско пословање као и дактилографске послове обавља административни радник.