Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Монографије Музеја Војводине

Сва издања можете купити у сувенирници Музеја Војводине - Дунавска 35, Нови Сад, телефон: 021/420-566.

  Сузана Кујунџић Остојић
Грокталицe бачких Буњеваца
2020, стр. 298
ЦЕНА: 700 динара
     
  Зоран Вељановић
Добровољачка колонија Бајмочка рата 1918-1941.
2020, стр. 331
ЦЕНА: 1.500 динара
     
  Nebojša Stanojev
Bač - arheologija = Castrum Bachiense - archaeologia
2019, str. 288
CENA: 1.000 dinara
     
  Богдан Шекарић
Фотографије др Радивоја Симoновића. Књ. 2, Велебит
2019, стр. 636
ЦЕНА: 3.000 динара
     
  Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1945
III група масовних злочина у Срему: злочини на културно-историјским споменицима и предметима у Срему
Приредио Драго Његован
2019, стр. 407
ЦЕНА: 1.000 динара
     
  Балкан, Подунавље и Источна Европа у римско доба и у раном средњем веку
Уредници Игор Гавритухин, Станко Трифуновић
2019, стр. 475
ЦЕНА: 1.000 динара
     
  Владимир Николић Земунски
Успомене из Светског рата
Приредио Слободан Бјелица
2019, стр. 184
ЦЕНА: 500 динара
     
  Записници привремених органа власти у Новом Саду: 1918-1919.
Приредила Љиљана Дожић
2018, стр. 453
ЦЕНА: 1.000 динара
     
  Споменица Музеја Војводине: 1847-1947-2017
Аутори текстова Драго Његован и др.
2018, стр. 322
ЦЕНА: 500 динара
     
  Записници привремених органа власти у Новом Саду: 1918-1919.
Приредила Љиљана Дожић
2018, стр. 453
ЦЕНА: 1.000 динара
     
  Споменица Музеја Војводине: 1847-1947-2017
Аутори текстова Драго Његован и др.
2018, стр. 322
ЦЕНА: 500 динара
     
  Драго Његован
Присаједињење Војводине Србији 1918.
2018, стр. 699
ЦЕНА: 10.000 динара
     
  Васа Ешкићевић
Из мог ратног дневника (1914-1919)
приредио др Слободан Бјелица
2018, стр. 263
Цена: 500 динара