Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Изложба старих пољопривредних машина и оруђа

Аутор изложбе: Филип Форкапић, кустос, етнолог

Павиљон 2 је помоћна, економска зграда типична за велепоседничка имања у Војводини из 18. и 19. века. У овој згради се некада налазила коњушница, ковачница, радионица и просторије за кочије. Када је саграђена и да ли је током времена мењана њена намена, није познато, али је сасвим сигурно да је садашњи изглед и поменуту функцију имала у време газдовања породице Дунђерски. Из тог периода су сачувани неки оригинални предмети, који су, презентовани на сталној поставци: ковачка пећ са мехом и струг.

Зграда је током 1993. године адаптирана за потребе "Изложбе пољопривредних машина и оруђа", непосредно након усељења Музеја у комплекс. Тавански простор је искоришћен за депо, а приземље за сталну поставку.

Реконструкција сталне поставке и мање грађевинске интервенције на згради извршене су крајем 2009. и почетком 2010. године.

Захваљујући брзом развоју науке и технике, све су изражајније промене у домену пољопривредне технике, било да је реч о оруђу или о машинама.

У павиљону су изложене алатке, оруђе и машине различитих техничких решења, конструкција и произвођача. Највише предмета потиче из периода између два светска рата, али има и оних са краја 19, почетка 20. века и из периода након Другог светског рата. Представљене су следеће групе пољопривредне механизације:

  • оруђа за основну и допунску обраду земљишта (плугови, загртачи, шпартачи, ваљак, брана и дрљача);
  • сејалице (за стрна жита и окопавине, тзв. сецер);
  • машине за чишћење и сортирање семена (вејалица, спирални и цилиндрични тријер);
  • алатке и машине за припрему сточне хране (круњачи и прекрупачи за кукуруз, сечке, млин чекићар и ножеви за сено и сламу);
  • алатке и машине за жетву и бербу (вадилица за кромпир, виле за вађење шећерне репе и грабље за сакупљање сена и класја по стрњици);
  • погонске машине (парне локомобиле и трактори);
  • транспортна средства (запрежна кола).

Ови предмети су углавном занатске израде – ковачке и коларске, а мањи део је фабричке производње. Произведени су у Европи (Немачкој, Мађарској, Чешкој, Енглеској, Србији и Хрватској) и САД.