Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Архивска збирка

Архивска збирка

Архивска збирка Музеја Војводине садржи 50.129 инвентарисаних докумената - оригинала и преписа која се односе на предратну, ратну и послератну историју Војводине.

Тематске целине чине: "Партијска грађа", "Синдикална грађа", "Органи власти", "Војна грађа", "Процеси" (предратни и ратни), "Документа окупатора", "Заоставштина Марка Нешића", "Грађа Савеза графичких радника Југославије", "Мемоарска грађа".

Збирка садржи и преко 40.000 микрофилмованих докумената, затим картотеку жртава фашистичког терора у Војводини и погинулих бораца са територије Војводине.

Претраживање се врши помоћу предметне картотеке која је сложена хронолошки.