Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Збирка Феудвар

Збирка Феудвар

Збирка је настала као резултат вишегодишњих систематских истраживања на локалитету Феудвар код Мошорина у општини Тител.

Локалитет је утврђење градинског типа, на ободу Тителског брега. Настало је у средњем бронзаном добу и трајало до завршетка старијег гвозденог доба, до доласка Келта.

Откривен је његов урбани растер, са кућним основама и улицама. Откривено је, и делимично истражено гробље које је припадало насељу из бронзаног доба. Истражено је 36 гробова.> Геоелектрична проспекција на праисторијском локалитету Феудвар код Мошорина

Резултати истраживања још нису публиковани у пуном обиму.

Збирка се састоји од керамичких производа, коштаних и кремених алатки, и мањег броја бронзаних предмета.

Мноштво добро очуваних керамичких посуда чини је једном од репрезентативних представника ватинске културе бронзаног доба, као и босутске културе старијег гвозденог доба.

Најрепрезентативнији материјал је изложен на сталној поставци Музеја Војводине.

Идол са локалитета Стубарлија, нађен је у урни, са остацима спаљеног покојника, везан је непосредно за култ мртвих. Посредно се ове статуете односе на култ плодности, симболизујући врховно женско божанство плодности и вегетације. Фигурине имају додирних тачака са ритуалном праксом источномедитеранског културног круга и микенског света.

 

 До сада о овом локалитету објављене публикације:

  • Hänsel B. – Medović P. (Hrsg.), Feudvar I Das Plateau von Titel und die Šajkaška - Titelski plato i Šajkaška, PAS Band 13, Kiel 1998.
  • Falkenstein F, Feudvar II Die Siedlungsgeschichte des Titeler Plateaus, PAS Band 14, Kiel 1998.
  • За ранија истраживања види: Feudvar I, 171 – 194.

Мр Јован Коледин, виши кустос, археолог