Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Поступак конзервације и рестаурације керамике на примеру једног дачког лонца

.

Предмет који је стигао на конзервацију у Музеј Војводине, потиче са локалитета Стари Виногради у Чуругу. Заједно са великим бројем фрагмената других посуда, овај лонац је пронађен у укопаном објекту. Одабран је за конзервацију будући да представља једну од ређих форми међу керамиком која се проналази у објектима млађег гвозденог доба у нашој земљи. Он припада кругу дачке керамике коју карактерише израда без употребе витла, са глином која садржи примесе у виду песка и дробљене грнчарије (шамот). Поред тога, оваква керамика је често украшена различитим пластичним украсима, дршкама и тракама са јамицама. Са великом сигурношћу можемо рећи да предмет припада кухињској керамици тог времена, што значи да је служио припреми хране, док се за сервирање користила друга врста посуда.

Стање у којем је предмет примљен на конзервацију упућује нас на то да је већ прошао третмане попут хемијског третирања водом и раствором хлороводоничне киселине. То закључујемо с обзиром да на њему нема остатака земље и наслага калцијум карбоната. Такође, неки од фрагмената су слепљени лепком и током транспорта су се спојеви померили.

Лоше слепљени фрагменати, разлепљени су помоћу ацетона. Најделотворније је натапање вате ацетоном и полагање у кесу, заједно са залепљеним предметом. Након што је лепак на спојевима попустио, фрагменти су додатно очишћени, како би поновно лепљење било што прецизније. Овог пута при лепљењу је коришћен „UHU“ лепак.

Након лепљења фрагмената добијен је профил посуде који указује на њену форму од обода до дна. Будући да су спојеви слаби, било је потребно додатно фиксирати и попунити недостајуће делове дна посуде гипсом.

Израђен је калуп од глине, према профилу посуде. Након обликовања калупа уследило је фиксирање фрагмената који се не спајају са остатком посуде. Потом су недостајући делови испуњени гипсаном масом, након чијег сушења је започета фина обрада изливених делова и израда пластичног украса на врату посуде. Читав поступак употпуњен је ретушом изливених делова, у овом случају што ближи оригиналној боји посуде.

Марија Ћуковић, конзерватор-рестауратор за керамику