Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Почеци Археолошког одељења Музеја Војводине

.

 Оснивањем Војвођанског музеја у мају 1947. године са радом је почело и Археолошко одељење. У првим годинама његовог рада на изложбама су излагани углавном позајмљени експонати из других музеја, док су основу археолошког фонда чиниле наслеђене старине из Музеја Матице српске и Патроната Српске православне гимназије у Новом Саду. Оне су се састојале од артефаката који припадају различитим епохама, али су праисторијски предмети били заступљени у највећем броју. Иако сачињен од вредних предмета из далеке прошлости, наслеђени фонд нема пуну научну вредност, јер су предмети који га чине стигли у музеј без икаквих података о месту налаза. Наиме, од целокупне збирке која је поклоном примљена од Матице српске, а коју чини 248 инвентарисаних предмета, само је за једну посуду познато тачно место налаза, док су тек две посуде заведене у Главну инвентарну књигу. У питању су откупљене посуде које припадају неолитској потиској култури, пронађене у Банатском Аранђеловцу, а треба напоменути да се, због изузетног облика и начина украшавања, оне и данас налазе изложене на Сталној поставци Музеја Војводине.

                                                 

                                                        Банатско Аранђелово, потиска култура

 У наредним годинама збирка је попуњавана предметима који су у Музеј стизали путем поклона или откупом. Осим поменуте Збирке Музеја Матице српске, фонд су чиниле и збирка Српске велике гимназије у Новом Саду, затим збирка Лазара Николића, Трифуна Месаровића и других. Међутим, и овај фонд чине предмети без довољно података. Иако су за њих углавном позната места на којима су пронађени, недостају ближи подаци о контексту налаза који у највећој мери одређује научну интерпретацију, односно на основу којих можемо установити улогу и значај који је тај предмет имао у време када је био у употреби. Тек спровођењем стручних археолошких истраживања добијамо неопходне податке уз које пронађени предмети пружају довољно информација на основу којих можемо реконструисати живот људи у далекој прошлости.

                                                                 Банатско Аранђелово, потиска култура

 

Мр Лидија Баљ, музејски саветник - археолог,

руководилац Одељења археологије