Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Кошница у кошници

.

Пчеларство се сматра једном од најстаријих грана привреде којом се човек бави у континуитету хиљадама година. Постоје бројна сведочанства о присуству ове делатности у већини људских друштава. Порекло пчеларства на овим просторима може се пратити од старог века до данашњих дана. Употреба меда помиње се у старовековним и средњовековним путописима и сведочанствима о привреди и култури разних народа са ових простора.

Посуда облика чизме

.

Нађена је код Турије, приликом ископа земље за градњу моста на Великом бачком каналу 1967. године. Потпуно је очувана, осим мале тракасте дршке. Дно показује да се ради о чизмици за десну ногу.

Како је нађена случајно, немамо контекст који би јасно дефинисао њену функцију. Да ли је из стамбеног објекта, гроба или је везана за остатак неког ритуала?

Oбод је димензија 6,2 x 5,9 цм, стопа 14,5 x 5,4 цм, а висина 10,1 цм.

Уметност са пашњака

.

Усмерени на обрађивање земље и узгој стоке, многи наши преци живели су своје животе у складу са природним окружењем, у потпуности посвећени својим занимањима. Једно од важних занимања у традиционалном узгоју стоке у Војводини било је чување стоке на испаши. Чобани, пастири и свињари водили су своје животе свакодневно издвојени од осталог становништва, проводећи време у друштву својих стада и паса. Потреба за стварањем и осећај за лепо долазили су до изражаја кроз специфично уметничко стваралаштво ових људи. Уметност чувара стада са наших пашњака делом се разликује од доминантног фолклорног наслеђа са ових простора. У традиционалној нематеријалној култури Војводине постоји категорија чобанских песама и мелодија, свираних на инструментима специфичним за чобанску културу. Најчешћи музички инструмент међу пастирима била је фрула, као обавезан реквизит, без обзира да ли је особа знала да свира или је то само покушавала. Чобанске песме спадају у лирске, народне песме са пастирским мотивима, чији су аутори често били сами чобани.

Матурски пано

.

Матурски табло или пано свој континуитет трајања има више од сто година. Традиција улепшавања и прављења матурских таблоа на овим просторима је своје зачеће имала у 19. веку. До данас није утврђено чије је то културно наслеђе, али оно што је изнад тога јесте сазнање да одолева свим друштвено-политичким иновацијама.

Матурски табло нам пуно говори. Он је неми казивач једног минулог или данашњег времена. Он не осликава само свршеног ђака, који је понос својих родитеља, професора, друштва и његовог поретка. Он је уметничко дело. На њему су фотографије дворских и угледних фотографа. Посматрајући га отварамо богату ризницу података који нам говоре о одређеним социјалним, васпитним и културним вредностима. Матурски табло сведочи о материјалним условима одређених генерација ђака, као и о статусу дефинисане школе. На њему, сем исписаних имена ђака, разредног старешине и назива школе, постоји још пуно артикулисаних слојева који приповедају о једном друштву и времену – о моралним вредностима, о одевању ђака и о моди одређеног доба, о фотографским атељеима и чувеним фотографима који су објективом правили јединствена уметничка дела.

Прича о ћилимима

.

Назив ћилим потиче од турске речи килим и представља вунену тканину, чија је основа најчешће кудељна нит. Ћилим је ткан у домаћој радиности, а у Војводини ћилиме су ткале Српкиње, Румунке, Мађарице и Шокице. Ћилими су у почетку ткани вуном која је бојена у природним (биљним) бојама, а касније, средином 19. века вуна почиње да се боји анилинским бојама.

Ћилим може бити састављен из 2 поле, што значи да је ткан на узаном разбоју и тада је обично широк око 125 цм, а дугачак око 190 цм. Почетком 20. века постају популарни ћилими ткани на широком разбоју, што значи да је из једног комада и да је ширине око 200 цм, док је дужина око 240 цм.

Према техници ткања ћилиме делимо на чункане и клечане.

Застава земунске народне гарде из 1848.

.

Застава земунске народне гарде из 1848. године представља један  од најрепрезентативнијих предмета који се чувају у Музеју Војводине и који сведоче о  историји Срба у Хабсбуршкој монархији.

Земун је у бурним данима Српског народног покрета 1848/49. имао важну улогу.  Био је седиште патријарха Рајачића, а од априла 1849. у њему је и центар привремене владе Српске Војводовине. У граду је била смештена и војна болница као и радионица муниције. Исте године  у Земун је, из Сремских Карловаца, пресељена и штампарија Данила Медаковића.  

Слика–сат Патријарх Рајачић благосиља Србе граничаре

.

(1859; Б. Путник према литографији Анастаса Јовановића; Уље на лименој плочи, 56 х 72 цм (са рамом 80 х 100 цм); Сигн. д.д.: Б.Путник, 1859; Механизам сата: Olbrich, Wien)

У оквиру Збирке примењене уметности Музеја Војводине својом бројношћу и репрезентативним примерцима издваја се колекција сатова. Дугогодишњим сакупљањем сатова који су израђивани или су били у употреби у Војводини од средине 18. века до половине 20 века, добија се увид у њихов технолошки и историјско-уметнички развој. Као предмет декоративно-утилитарног карактера и саставни део грађанских ентеријера, сат је носилац бројних инфомација и једно од обележја епоха у којима је било склоности према уметничким предметима и њиховом луксузном изгледу. Сачувани сатови су углавном пореклом из имућних грађанских породица и одражавају укус наручиоца и њихов статус у друштву. Истовремено, они нам сведоче о значају и месту кућног сата у историји културе.