Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Онлајн предавање „Загонетка Фашанки“

.

У среду, 10. марта у 12 сати, одржаће се онлајн предавање „Загонетка Фашанки: Шта се све може сазнати током више од тридесет година проучавања и снимања покладних ритуала у Јужном Банату?* на Youtube каналу Музеја Војводине.

Предавач: проф. др Слободан Наумовић

У предавању се промишљају сазнања до којих је аутор дошао током дугогодишњег пручавања и снимања обичајног циклуса у селима Јужног Баната. Посебна пажња посвећена је променама које су у датом периоду уочене у начину на који су се прослављале фашанке - ускршњи покладни ритуали у селима Гребенцу, Врачевом Гају и Банатској Паланци. Упоредо са указивањем на развојни ток обичајне праксе, биће размотрене и промене у научним парадигмама уз помоћ којих се тумаче посматрана сеоска ритуална догађања. Укратко, од статичних и на непроменљиве суштине усмерених појмова, попут обичаја и традиције, прешло се на динамичне и активистички усмерене концепције, попут стратегије културне афирмације и нематеријалног културног наслеђа. У том смислу, оно што видимо на терену у одређеној мери зависи и од врсте научних "наочара" кроз које ту праксу посматрамо. С друге стране, сазнања са терена могу, и морала би, да мењају начин на који смо склони да као научници мислимо о друштвеној стварности. Покладна пракса у селима Јужног Баната показала се као подстицајан изазов за научна размишљања, али и као смислен, а сада и неодвојиви део личног живота једног етнолога и визуелног антрополога.

О предавачу:

Проф. др Слободан Наумовић предаје Политичку антропологију и Визуелну антропологију на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Магистрирао је на Школи за високе студије у друштвеним наукама у Паризу, а докторирао на Филозофском факултету у Београду са тезом о употреби традиција у политичком животу Србије на прелазу из двадесетог у двадесет први век. Аутор је преко педесет научних радова, три монографије и ко-уредник четири међународна зборника радова. Више од тридесет година бележи видео камером различите облике нематеријалног културног наслеђа на просторима Србије. Аутор је неколико етнографских филмова. У више наврата је био стручни сарадник на ТВ емисијама у продукцији РТС-а.