Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Брига није (само) женски посао

.

UN Women покреће националну кампању о расподели неплаћеног рада  "Брига није (само) женски посао" у оквиру које ће се у појединим мушким тоалетима поставити пресвлачилице за бебе.

Циљ кампање је превазилажење стереотипа о улогама мушкараца и жена у домаћинству, првенствено у области бриге о деци и старима, као и подизање свести о тржишној вредности неплаћеног рада. Од изузетне важности  је да расподела послова између мушкараца и жена, посебно у области родитељства буде што равноправнија.

  

Музеј Војводине је подржао наведену кампању тако што је у мушки тоалет постављена једна пресвлачилица за бебе.