Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Дигитална фотограметрија у Музеју Војводине

.

Тим који чине представници Музеја Војводине, Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин“ из Зрењанина ради на заједничком пројекту под називом Примена дигиталне фотограметрије код креирања дигиталних 3Д објеката на примеру Античке збирке Музеја Војводине, који је финансирало Министарство културе и информисања РС.

Један од задатака овог пројекта је израда смерница за примену дигиталне фотограметрије у области културног наслеђа.  

Без обзира на бројне предности 3Д модела у односу на слике, цртеже и описе који се уобичајено користе, увођење 3Д дитигализације у установе културе представља сложен процес, што је потврђено и кроз Студију стања дигиталне трансформације у установама заштите у Србији.

3Д дигитализација неизбежна је у будућим приступима у трезорирању документације о културном наслеђу. Што се раније приступи иницијативи 3Д дигитализације, то ће документација о културној баштини бити богатија и доступнија, а могућности анализе и симулације у 3Д простору веће.

У складу са Правилником о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа Републике Србије у којем је истакнут значај израде плана и програма дигитализације, пројекат је усмерен ка стандардизацији фотографисања културног наслеђа у циљу креирања фотограметријских модела.

Укупан резултат пројекта даће основне стандарде у вези са поступцима за прикупљање података за 3Д фотограметријске моделе и пружити базу, на основу које се могу предузети адекватни кораци ка стандардизацији и спровођењу креирања фотограметријских 3Д дигиталних објеката у установама културе.

На фотографијама је приказан процес креирања фотограметријских 3Д модела предмета културног наслеђа, које се чува у археолошким збиркама Музеја Војводине (Античка и Епиграфска збирка).