Monographs of the Museum of Vojvodina

All editions can be bought in the Souvenir shop of the Museum of Vojvodina - Dunavska 35, Novi Sad, phone number: 021/420-566.

  Mladenko Kumović
Stradanje sremskih Jevreja u holokaustu
2007, 253 str.
CENA: 500 dinara
     
  Predrag Medović
Stubarlija - nekropola naselja Feudvar kod Mošorina (Bačka)
2007, 139 str.
CENA: 500 dinara
     
  Slikar nečujnog proticanja - izbor tekstova o slikarstvu Zdravka Mandića
priredio Sava Stepanov
2005, 192 str.
CENA: 500 dinara
     
  Slikar portreta i pejzaža Vojvodine - izbor tekstova o slikarstvu Save Stojkova
Priredio Sava Stepanov
2005, 143 str.
CENA: 600 dinara
     
  Milojko R. Tubić
Jugoslovenski sport – koreni, razvoj, razdruživanje
2005, 815 str.
CENA: 1.200 dinara
     
  Nebojša Stanojev
Arača - crkve, nekropola, manastir
rezime na francuskom
2004, 139 str.
CENA: 1.000 dinara
     
  Drago Njegovan
Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji - prilog političkoj istoriji Srba u Vojvodini do 1921. godine
2004, 378 str.
CENA: 400 dinara
     
  Mladenko Kumović
Muzeološko obrazovanje u Finskoj, Češkoj Republici i Srbiji i Crnoj Gori - komparativni pregled
2004, 160 str.
CENA: 500 dinara
     
  Put jednog slikara - izbor tekstova o slikarstvu Pavla Blesića
priredio Sava Stepanov
2004, 183 str.
CENA: 400 dinara
     
  Mirjana Maluckov
Ćilimarstvo Srba u Vojvodini - sa katalogom zbirke srpskih ćilima Etnološkog odeljenja Muzeja Vojvodine
2003, 321 str.
CENA: 700 dinara
     
  Velika Dautova-Ruševljan
Kasnoantička nekropola kod Sviloša u Sremu
2003, 191 str.
CENA: 500 dinara
     
  Ljubivoje Cerović
Srbi u Ukrajini
2002, 412 str.
CENA: 500 dinara