Monographs of the Museum of Vojvodina

All editions can be bought in the Souvenir shop of the Museum of Vojvodina - Dunavska 35, Novi Sad, phone number: 021/420-566.

  Nemet Ferenc
Torontalski ćilim
1994, 103 str.
CENA: 300 dinara
     
  Zvonimir Golubović
Racija u Južnoj Bačkoj 1942.
1992, 360 str.
CENA: 350 dinara
     
  Velika Dautova - Ruševljan, Olga Brukner
Gomolava - rimski period
1992, 215 str.
CENA: 1.000 dinara
     
  Predrag Medović
Kalakača, naselje ranog gvozdenog doba
1988, 480 str.
CENA: 500 dinara
     
  Mirjana Marijanski - Manojlović
Rimska nekropola kod Beške u Sremu
1987, 160 str.
CENA: 500 dinara
     
  Vesna Šaranović - Svetek
Antičko staklo u jugoslovenskom delu provincije Donje Panonije
1986, 111 str.
CENA: 300 dinara
     
  Velika Dautova - Ruševljan
Rimska kamena plastika u jugoslovenskom delu provincije Donje Panonije
1983, 217 str.
CENA: 400 dinara
     
  Šajkaška, priroda kraja
uredio dr Branislav Bukurov
1971, 159 str.
CENA: 300 dinara
     
  Milica Marković
Geografsko-istorijski imenik naselja Vojvodine
1966, 215 str.
CENA: 350 dinara
     
  Mirjana Manojlović - Marijanski
Kasnorimski šlemovi iz Berkasova
1964, 60 str.
CENA: 300 dinara
     
  Ivan Jakšić
Srbi u stolnom Beogradu
1962, 185 str.
CENA: 200 dinara
     
  Banatske here
uredio Milenko S. Filipović
1958, 426 str.
CENA: 400 dinara