Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ
article thumbnail Posle 25 godina od poslednjeg (šestog) Kongresa za slovensku arheologiju koji je održan u organizaciji Međunarodne unije za slovensku arheologiju, u Velikom Novgorodu, Muzej Vojvodine iz Novog Sada će...
Koncert hora Bajićevi slavuji
utorak, 15 jun 2021
article thumbnailU utorak, 15. juna, u 19 sati, u atrijumu Muzeja Vojvodine (Dunavska 35) održaće se koncert Da se pamti i voli... dečjeg hora muzičke škole Isidor Bajić Bajićevi slavuji i njihovih gostiju.Dirigent...
article thumbnailU ponedeljak, 7. juna, u 12 sati u Muzeju Vojvodine (Dunavska 35) biće održana promocija knjige Groktalice bačkih Bunjevaca, autorke dr Suzane Kujundžić Ostojić.Na promociji će govoriti mr Tijana...
article thumbnailU petak, 4. juna 2021. u 10 časova u Muzeju Vojvodine (Dunavska 35) održaće se susret direktora pokrajinskih muzeja.Tokom ovog susreta prisutnima će se obratiti Dragana Milošević, pokrajinska...
article thumbnailMuzej naivne umetnosti „Ilijanum“ u Šidu obeležio je važan jubilej − 50 godina od osnivanja ove ustanove posvećene jedinstvenoj umetničkoj ličnosti - Iliji Bašičeviću Bosilju (1895−1972). Ilija...
article thumbnailU ponedeljak, 30. maja Muzej Vojvodine je posetila delegacija ambasade Rumunije.Ambasadorka Silvija Davidoju, prvi sekretar Bogdan Vekiskou i savetnik Adrien Abrudan razgovarali su sa direktorkom mr...
article thumbnailPovodom izložbe „Karlovačka gimnazija kao čuvar kulturne baštine“ Odeljenje za pedagoški rad i odnose s javnošću organizuje muzejsku igraonicu  „Knjiga - karta za svet“, za decu uzrasta 5-10 godina,...
article thumbnailU sredu, 26. maja, u 20 sati u atrijumu Muzeja Vojvodine održaće se koncert Hora Saborne crkve Sveti Georgije.Koncert pod nazivom - Pravoslavna crkvena horska muzika 20. i 21. veka: između...
article thumbnailOvih dana je odjedared počelo da se priča o bozi. Mnogi tabloidi su brže-bolje krenuli da objašnjavaju da se radi o piću starijih generacija koje su živele u nekadašnjoj zajedničkoj državi južnih...
article thumbnailMuzej Vojvodine i Vojvođansko udruženje za ranu muziku ( https://www.facebook.com/ranamuzika ) organizuju koncert Beogradskog kornet i sagbat ansambla: MUZIKA ZA RENESANSNI DUVAČKI ANSAMBL u sklopu...
article thumbnailUčenici i profesori Osnovne škole Aleksa Šantić iz Stepanovićeva ozbiljno pristupaju promišljanju školske izložbe o Milunki Savić, koja je jedan deo svog života provela upravo u njihovom mestu.

Polaganje stručnog ispita

 

Osnov za polaganje stručnog ispita

Članom 66. Zakona o kulturnim dobrima (Službeni glasnik RS 71/94, 52/2011 – dr. zakoni i 99/2011 – dr. zakon) predviđeno je da poslove u delatnosti zaštite kulturnih dobara mogu obavljati lica sa odgovarajućom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom.

U pogledu stručne spreme, poslove utvrđene članom 65. tač. 1) do 7) i tač. 9) i 10) ovog zakona, mogu obavljati lica s visokom stručnom spremom, a poslove iz tač. 8) i 11) lica s srednjom stručnom spremom u četvorogodišnjem trajanju.

Utvrđivanje stručne osposobljenosti za lica koja rade na poslovima zaštite vrši se polaganjem stručnog ispita. Polaganje stručnih ispita po strukama i način polaganja propisuje Ministar kulture i informisanja Republike Srbije.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara objavljen je u Službenom glasniku RS, br. 83/2020 od 10. 6. 2020. godine, a stupio na snagu 18. 6. 2020. godine.

Kandidati koji polože stručni ispit dobijaju uverenje o položenom stručnom ispitu i stečenom stručnom zvanju.

Kandidati sa visokom stručnom spremom mogu steći stručno zvanje: kustos, konzervator-restaurator, muzejski dokumentarista, muzejski edukator/muzejski pedagog, u zavisnosti od posla koji u ustanovi kandidat obavlja.

Kandidati sa srednjom ili višom stručnom spremom mogu steći stručno zvanje: tehničar konzervator-restaurator, tehničar preparator, muzejski vodič, tehničar dokumentarista, tehničar za realizaciju muzejskih programa, u zavisnosti od posla koji u ustanovi kandidat obavlja.

 

Termini polaganja stručnog ispita

Stručni ispit se, po pravilu, polaže u dva ispitna roka, i to u poslednjoj nedelji maja, odnosno poslednjoj nedelji novembra tekuće godine.

 

Način prijave stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se na sledećem formularu: PRIJAVA

U slučaju da kandidat samostalno podnosi prijavu, u formularu ne popunjava delove koji se odnose na ustanovu.

Obavezni prilozi uz prijavu su:

   1.  Overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju – dostavlja se u jednom primerku

  2. Potvrda o dužini stručnog osposobljavanja (koje ne može biti kraće od devet meseci za srednju stručnu spremu, to jest godinu dana za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem) izdata od strane ustanove u kojoj je kandidat zaposlen (odnosno u kojoj se stručno osposobio na odgovarajućim poslovima) – dostavlja se u jednom primerku;

  3. Dokaz o uplati (na žiro račun Muzeja Vojvodine broj 840-539668-54 uplatiti iznos od 10.000,00 dinara na ime troškova polaganja stručnog ispita) – dostavlja se u jednom primerku;

  4. Habilitacioni rad sa mišljenjem mentora (za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem) – dostavlja se u tri primerka. Kandidat dostavlja pismeni rad najkasnije 15 dana pre početka stručnog ispita.

  5.  Za polaganje stranog jezika potrebno je izabrati 10-15 strana stručnog teksta na izabranom stranom jeziku – dostavlja se u jednom primerku.

Prijava sa svim prilozima za polaganje stručnog ispita u majskom roku podnosi se najkasnije do 31. marta, a za polaganje stručnog ispita u novembarskom roku najkasnije do 30. septembra tekuće godine na adresu: Komisija za polaganje stručnog ispita, Muzej Vojvodine, Dunavska 35, 21 000 Novi Sad.

O tačnom terminu polaganja kandidat se obaveštava pismenim putem.

Kontakt osoba: Jelena Andrić, sekretar Muzeja Vojvodine, telefon 021/420-566.Način polaganja stručnog ispita

Kandidat može pristupiti usmenom polaganju ispita samo ukoliko je njegov habilitacioni rad pozitivno ocenjen od strane Komisije uz adekvatno obrazloženje. Habilitacioni rad, prethodno ocenjen od strane mentora, kandidat dostavlja Komisiji. Dužnost mentora je da kandidata uputi u sve poslove koje bi kustos trebalo da obavlja i da mu pruži smernice za izradu habilitacionog rada.

U skladu sa posebnim delom Pravilnika o Programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara kandidati polažu sledeće predmete:

1) Usmeni deo

Kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem:

    1. Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i rada ustanova kulture
    2. Muzeologija i muzeografija
    3. Muzejska dokumentacija
    4. Tehnička zaštita umetničko-istorijskih predmeta
    5. Muzejska pedagogija (predmet polažu kandidati za sticanje zvanja kustosa i muzejskog                                 edukatora/pedagoga)
    6. Digitalizacija
    7. Strani jezik po izboru

Kandidati sa stečenim srednjim obrazovanjem:

    1. Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i rada ustanova kulture
    2. Muzeologija i muzeografija
    3. Muzejska dokumentacija
    4. Tehnička zaštita umetničko-istorijskih predmeta
    5. Muzejska pedagogija (predmet polažu kandidati za sticanje zvanja muzejski vodič)
    6. Digitalizacija

2) Pismeni deo

Kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem polažu i pismeni deo ispita iz jednog od predmeta iz posebnog dela stručnog ispita.


 
Uspeh kandidata

Uspeh kandidata ocenjuje se sa „položio“ ili „nije položio“.

Kandidat je položio stručni ispit ukoliko je dobio pozitivne ocene iz svih predmeta.

Kandidat koji ocenu „nije položio“ dobije iz jednog predmeta, isti predmet može ponovo polagati po isteku roka od 30 dana od dana prvog polaganja. Ukoliko kandidat i u ponovljenom roku dobije ocenu „nije položio“, upućuje se na ponovno polaganje celog ispita u narednom roku.

Kandidat koji dobije ocenu „nije položio“ iz dva predmeta, ili iz neopravdanih razloga ne dođe na ispit ili deo ispita, upućuje se na ponovno polaganje celog ispita u narednom roku.

 

Kandidat može najviše dva puta polagati stručni ispit!

 

Spisak literature za polaganje stručnog ispita

Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite

Muzeologija i muzeografija

Muzejska dokumentacija

Tehnička zaštita umetničko-istorijskih predmeta

Muzejska pedagogija

Digitalizacija:

   - IKT u kulturnom nasleđu i turizmu

   - Otvoreni pristup muzejskoj dokumentaciji u Srbiji

   - Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa

   - Preporuke za stvaranje i upravljanje digitalnom foto-dokumentacijom

   - Smernice za digitalizaciju kulturnog nasleđa RS

   - Uputstvo za administratora za rad u JIS-u

   - Uputstvo za korisnika za rad u JIS-u

 

Komisija za polaganje stručnog ispita