Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Firma Jugoslovensko „Hofer-Šranc-Klejton-Šatlvort“ d.d. (I deo)

.

 U priči o krunjačima za kukuruz, takozvanim sandučarima, bila je objavljena fotografija krunjača, sa jednim otvorom, proizvođača „Hofer-Šranc-Klejton-Šatlvort“ („Hofherr-Shrantz-Clayton-Shuttleworth“). Preko ovog vrednog predmeta, posetioci sajta Muzeja Vojvodine će se upoznati sa istorijatom prostrane, visokoparterne kuće, koja i danas postoji u Novom Sadu, i u kojoj je bila prodavnica ove renomirane kompanije u oblasti poljoprivredne mehanizacije. U narednoj priči, predstaviće se njen istorijat.

Menore iz Čelareva

.

 

 

 

 I deo: Menora (heb. svećnjak)

 Slično krstu, i menora je prešla put od ritualnog objekta do mnogo šireg obeležja: jevrejskog nacionalnog identiteta. Prva pojava kao simbola, je na novcu judejskog kralja Antigona II Matatije (40-37. god. p.n.e.). Nedugo zatim, počela je da se pojavljuje na grobovima i u sinagogama. Od IV veka, u Palestini i širom Mediterana se javlja na raznim predmetima profanog i ritualnog karaktera.

Francusko oružje u naoružanju srpske vojske na Solunskom frontu

.

 U prvoj fazi Prvog svetskog rata, dok je vodila borbe na svojoj teritoriji, srpska vojska je bila naoružana pretežno oružjem domaće proizvodnje baziranom na Mauzerovom sistemu, jedino što je bilo manjeg kalibra (7 mm). Bili su to modeli M 1899, M 1899/07, M.1910 i karabin M.1908. Te puške, tzv. „srpski Mauzer“, bile su konstrukcijski veoma slične nemačkim formacijskim puškama M.98. Tokom borbi u jesen 1915. i povlačenja preko Albanije veliki broj tih pušaka je zarobljen ili ostao u teškom stanju, bez mogućnosti da se, u nedostatku rezervnih delova, poprave ili kompletiraju. Sem toga, od oko 50.000 pušaka i 1.700 karabina koji su preneti do Krfa, bilo je svega oko 20.000 savremenih repetirki, a ostalo su bile jednometne ostraguše prepravljene u petometke, ali zastarele konstrukcije i slabih balističkih performansi za tadašnje standarde. Zbog toga je odlučeno da se obnovljena srpska vojska naoruža savezničkim oružjem. Odabrani su francuski proizvođači. To je bilo praktično rešenje za dostavljanje, pošto su istim tim oružjem bile naoružane i francuske jedinice, sa kojima su srpske bile u neposrednom dodiru i sadejstvu.

Sremski front – godišnjica proboja

.


Jugoslovenski borci na Sremskom frontu, 1944. godina

Ujutro, 12. aprila 1945. godine, iz 120 artiljerijskih oruđa otpočela je vatrena priprema koja je trajala 15 minuta. Istovremeno je 50 aviona Jugoslovenske armije u dva naleta bombardovalo nemačke položaje od Šida do Vukovara i Vinkovaca. Zatim je usledio juriš jedinica koje su se nalazile na prvim linijama fronta. Do uveče, 1. proleterska brigada je oslobodila Vukovar, a sledećeg dana su nemački vojnici isterani iz Vinkovaca.

Rimsko utvrđenje u Čortanovcima

.

Čortanovci su malo mesto na Fruškoj gori, poznato po brojnim arheološkim nalazima koji su tu otkrivani. Iz rimskog perioda ovde su pronađeni utvrđenje, ostaci poljoprivrednog imanja – vile  rustike, nekropola, ostava od 2300 novčića (koja se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu), ali i srednjovekovno naselje.  

Magična svojstva ćilibara

.

 
Prema drevnom simboličkom tumačenju ćilibar predstavlja duševnu nit koja individualnu energiju povezuje sa kosmičkom, a individualnu dušu sa univerzalnom. On simbolizuje sunčevu, duhovnu i božansku privlačnu snagu. Sa stanovišta botanike, ćilibar je fosilizovana biljna smola u kojoj je nađeno čak više od dvadeset hemijskih elemenata.