Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Cene iznajmljivanja muzejskih prostora

Izložbena sala (Dunavska 35):  
Za izložbe u trajanju od 10 dana 50.000,00 dinara

Za skupove

prvi sat, svaki naredni

5.000,00 dinara

2.500,00 dinara

Hol (Dunavska 35):  
Za modne revije, snimanje spota i sl. 30.000,00 dinara
Atrijum (Dunavska 35):  
U trajanju od 4 sata 5.000,00 dinara
Dvorac u Kulpinu sa parkom:  
U trajanju od 4 sata              30.000,00 dinara
Dnevno 50.000,00 dinara
Izložbeni prostor – suteren (Dunavska 37):  
Od 10 dana 30.000,00 dinara
Kino sala (Dunavska 37):  
Prvi sat 3.000,00 dinara
Svaki naredni sat 1.500,00 dinara
Fotografisanje mladenaca (Dunavska 35) 2.000,00 dinara
Prevoz automobilom, kombijem:  
Dnevnica vozaču, troškovi putarine i svaki pređeni kilometar 30% od cene goriva

Cene su bez PDV-a.