Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Elektronska izdanja

Lidija Mustedanagić, Terra Museologica
2019, стр. 272

Lidija Mustedanagić, Svet knjige, 2006.

Марија Јовановић, Господари глине и жита, 2011, p. 183

Kultura i identitet Bunjevaca / Култура и идентитет Буњеваца, 2017, str. 661

Suzana Kujundžić Ostojić, Groktalice bačkih Bunjevaca, 2020, 298 str.

Драго Његован, Логори, 2020, 112 стр.

Драго Његован, Масовна убиства, 2020, 250 стр.

Stanko Trifunović, Čurug na udaru imperija, 2018, 39 str.

Stanko Trifunović, Аrheološko nalazište stari vinogradi Čurug, CD

 

Srpsko-engleska izdanja Muzeja Vojvodine / Serbian-English and English editions of the Museum of Vojvodina

 

Драго Његован и Зоран Вељановић, Од сна до јаве. Присаједињење Војводине Србији 1918/ Drago Njegovan and Zoran Veljanović, From Dream to Reality. The Unification of Vojvodina to Serbia 1918

2018, p. 199

Љубица Отић, Михајло И. Пупин, 2. издање / Ljubica Otić, Michael I. Pupin, 2nd edition

2019, p. 200

 

Зоран Вељановић, Војне капе и шлемови од средине 19. до средине 20. века / Zoran Veljanović, Military Hats and Helmets from the Middle of the 19th Century by the Middle of the 20th Century

2019, p. 64

 

Лидија Мустеданагић, Милош Црњански / Lidija Mustedanagić, Miloš Crnjanski

2017, p. 150

 

 

Братислава Идвореан Стефановић, Старинска ткања и заборављени преплетаји / Bratislava Idvorean Stefanović, Old Weaves and Forgotten Interlaces

2014, p. 88

 

Пивнички

2016, p. 203

 

Velika Dautova Ruševljan and Miroslav Vujović, Rimska vojska u Sremu / Velika Dautova Ruševljan and Miroslav Vujović, Roman Army in Srem

2006, p. 132

 

Далибор Недвидек, Српско средњовековно новчарство из периода Краљевине / Dalibor Nedvidek, Serbian Medieval Coinage from the Kingdom Period

2017, p. 242

 

Братислава Идвореан Стефановић, Ткане структуре – преплетаји ткања. На основу текстилних збирки Музеја Војводине / Bratislava Idvorean Stefanović, Textile Structures – Weave Interlaces. Based on the Textile Collections of the Museum of Vojvodina

2013, p. 224

 

Лидија Мустеданагић, Прича о екслибрису / Lidija Mustedanagić, The Story of the Ex-Libris

2011, p. 54

 

Ivan Čakan, Tradicionalno ovčarstvo Vojvodine / Ivan Čakan, Traditional Sheep Keeping in Vojvodina

2011, p. 175

 

Engleska izdanja Muzeja Vojvodine / English editions of the Museum of Vojvodina

 

Tijana Stanković Pešterac, Roman Gilded Helmets of the Museum of Vojvodina

2019, p. 24

 

Tijana Stanković Pešterac, Drago Njegovan, Lidija Mustedanagić, Guide – Museum of Vojvodina – Permanent Exhibitions

2019, p. 55

A Guide through the Kulpin Museum Complex

2013, p. 63

 

Bratislava Idvorean Stefanović, Carpet Weaving Techniques among Serbs in Vojvodina

2009, p. 22

 Marija Jovanović, Masters of clay and wheat, 2011, p. 183