Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Monografije Muzeja Vojvodine

Sva izdanja možete kupiti u suvenirnici Muzeja Vojvodine - Dunavska 35, Novi Sad, telefon: 021/420-566.

  Jelka Petrović, Borislav Jovanović
Gomolava - naselja kasnog eneolita
2002, 387 str.
CENA: 1.000 dinara
     
  Đuro I. Batinić, Zvonimir Golubović, Miloš D. Radojčin
Hronika o Srednjobanatskom partizanskom odredu
2002, 171 str.
CENA: 200 dinar
     
  Slavko Vejinović
Srbi u dijaspori u prošlosti i sadašnjosti
1999, 179 str.
CENA: 300 dinara
     
  Nada Miletić Stanić
Pravoslavne crkve u Baranji
1999, 95 str.
CENA: 250 dinara
     
  Ljubivoje Cerović
Srbi u istočnoevropskoj dijaspori - Rusija
1998, 209 str.
CENA: 100 dinara
     
  Od Srpske narodne zbirke do Muzeja Vojvodine(1847-1997)
Zbornik radova sa Međunarodna naučnog skupa povodom stopedesetogodišnjice Muzeja Vojvodine
1998, 304 str.
CENA: 300 dinara
     
  Ljubivoje Cerović
Srbi u istočnoevropskoj dijaspori - Slovačka
1997, 95 str.
CENA: 100 dinara
     
  Ljubivoje Cerović
Srbi u istočnoevropskoj dijaspori - Moldavija
1997, 70 str.
CENA: 100 dinara
     
  Ljubivoje Cerović
Srbi u istočnoevropskoj dijaspori - Belorusija
1997, 70 str.
CENA: 100 dinara
     
  Ljubivoje Cerović
Srbi u istočnoevropskoj dijaspori - Ukrajina
1997, 76 str.
CENA: 100 dinara
     
  Ljubivoje Cerović
Srbi u istočnoevropskoj dijaspori - Rumunija
1997, 75 str.
CENA: 100 dinara
     
  Vera Jovanović
Paja - Pavle Radovanović (1923-1981)
1997, 194 str.
CENA: 1.500 dinara