Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Darko Radmanović, MA

kustos, arheozoolog
vodi Osteološku zbirku

Kontakt
Telefon: 021 420-566
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Biografija

Darko Radmanović (1980, Sremska Mitrovica), diplomirani biolog - master, kustos - arheozoolog. Osnovnu i srednju školu završio u Sremskoj Mitrovici. Osnovne studije završio na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na katedri za Zoologiju, Departmana za biologiju i ekologiju. Na istom fakultetu 2009. godine je završio i Diplomske akademske studije - master. Od 2008. godine radio kao volonter u Muzeju Vojvodine i učestvovao na više tekućih projekata. Zvanje kustosa stekao je 2009. godine. Nakon stupanja u radni odnos preuzima brigu o arheozoološkoj zbirci.

Projekti:

  • učesnik na projektu arheoloških istraživanja na lokalitetu broj 5, potes Sajlovo (2010)
  • saradnik na projektu arheoloških istraživanja lokaliteta Kale Krševica (2009-2010)
  • saradnik na delu monografije koji se odnosi na osteološki materijal "Asfaltna baza u Zemunu, naselje ranog gvozdenog doba" autora Bisenije Petrović (2010)

Bibliografija

  • koautor monografije u pripremi o osteološkom materijalu sa lokaliteta Gomolava
  • "Fauna sa kasno vinčanskih staništa Crkvine, nalazišta Mali Borak i Belež u Kolubarskom basenu (iskopavanja 2005. i 2006. godine)", Kolubara V. (2010)
  • "Variranje morfometrijskih karaktera tarzalnih kostiju kod vrsta Bos taurus L. (domaće goveče) i Cervus elaphus L. (jelen) iz neolitskih slojeva Balkanskog poluostrva", Rad Muzeja Vojvodine, 52, Novi Sad, 2010.

Izložbe:

  • saradnik na izložbi "Dodirom kroz prošlost" u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu (2010)

Kulturno-obrazovni rad:

  • saradnik u izvođenju dela nastave na predmetu Paleozoologija na Departmanu za bilogiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu na osnovu ugovora o saradnji PMF-a Novi Sad i Muzeja Vojvodine.
  • Učesnik na Drugoj konferenciji biologa balkanskih zemalja u Plovdivu, Bugarska 2010. godine kao prvi autor rada "The variation of morphometric characters of tarsal bones in species Cervus elaphus L.,1758 (Mammalia: Artiodactyla) taken from neolitic sediments at balkan peninsula"
  • učesnik Prvog simpozijuma Zaštita prirode u Srbiji u Novom Sadu, 2008. godine, u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode