Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Mr Lidija Balj

arheolog, muzejski savetnik
Vodi zbirke neolita i eneolita

Kontakt
Telefon: 021 420-566
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Biografija

Lidija Balj (1972, Novi Sad). Završila je srednju školu u „Karlovačkoj gimnaziji“, kulturološko-jezički smer. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na katedri za arheologiju (2001) čime je stekla stručno zvanje diplomiranog arheologa. Magistarske studije je završila 2008. godine sa radom pod nazivom „Praistorijske dečije igračke u Muzeju Vojvodine“ čime je stekla zvanje magistra arheologije. Od 2001. godine zaposlena je u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu, gde je 2002. godine stekla zvanje kustosa arheologa. Zvanje muzejskog savetnika stekla je 2016. godine sa radom pod nazivom „O vaspitanju dece u vinčanskoj kulturi – Studija slučaja sa Gomolave“. Zadužena je za zbirke iz neolitskog i eneolitskog perioda i za zbirku Gomolava. Učestvovala je na brojnim zaštitnim arheološkim istraživanjima: u organizaciji Pokrainskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada - na lokalitetima u Novom Sadu, Paliću, Turiji, Horgošu i dr. (1991-1995); u organizaciji Opštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad na brojnim lokalitetima u Novom Sadu i Petrovaradinu (1996-2000); u organizaciji Muzeja grada Novog Sada na zaštitnom iskopavanju na Petrovaradinskoj tvrđavi (2002). Bila je rukovodilac iskopavanja u Pašićevoj 26. u organizaciji Opštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad (2003). Od 2006. do 2010. godine učestvovala je, kao stalni član ekipe, na sistematskim istraživanjima na lokalitetu Belo Brdo na Vinči koje je organizovao Muzej grada Beograda i Filozofski fakultet u Beogradu. Od 2014. godine član je međunarodnog tima za arheološko istraživanje na lokalitetu Borđoš, opština Novi Bečej. Tokom 2017. i 2018. godine učestvovala je na zaštitnom istraživanju Gomolave u Hrtkovcima u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica. Počev od 2017. godine nastavila je  arheološka istraživanja na lokalitetu Golokut – Vizić u saradnji sa timom BioSens instituta. Član je Srpskog arheološkog društva i Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbija. Od 2008. do 2012. godine obavljala je posao sekretara časopisa Rad Muzeja Vojvodine. U okviru izučavanja praistorijskog perioda kao uža oblast istraživanja izdvaja se arheologija detinjstva. Počev od januara 2017. godine obavlja poslove rukovodioca Odeljenja arheologije.

Bibliografija

 • Crvenokosa boginja kao simbol, Rad Muzeja Vojvodine, br 50, Novi Sad, 2008.
 • Vinča – praistorijska metropola, prikaz izložbe, Rad Muzeja Vojvodine, br 51, Novi Sad, 2009.
 • Minijaturne posude vinčanske kulture: dečje igračke ili predmeti neke druge namene, Rad Muzeja Vojvodine, br 51, Novi Sad, 2009.
 • A vörös hajú istenno, Bácsország, Vajdasági honismereti szemle, 2009/4. (51. szám), Szabadka
 • Otisci prstiju kao svedoci prošlosti;  Fingerprints as Witnesses of the Past, Glasnik Srpskog arheološkog društva, br 26, Beograd, 2010.
 • Praistorija u Muzeju Vojvodine: vodič za decu i početnike, 2014, Novi Sad (u koautorstvu sa V. Stanimirović).
 • Dečije igračke eneolitskog perioda sa Gomolave, Rad Muzeja Vojvodine, 52, Novi Sad, 2010.
 • Arheologija detinjstva, Rad Muzeja Vojvodine br 53, Novi Sad, 2011.
 • Kult plodnosti prvih zemljoradnika Bačke/ The fertility cult of the first farmers in Bačka, u: Bačka kroz Vekove, Vukova zadužbina, Beograd 2014.
 • Osvrt na participativni muzej – ka muzeju koji ne isključuje publiku, u – koautorstvu sa mr Katarinom Živanović, Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2012. (u pripremi za štampu)
 • O intimnom i emotivnom u praistoriji - priča o igračkama/About intimate and emotional in prehistory - Story about toys, Godišnjak Muzeja grada Novog Sada, br.8, 2012.
 • O komunikaciji sa publikom na primeru izložbi „Arheolog kao detektiv“ i „Nakit – skriveno značenje“, tekst u časopisu NK IKOM Srbije, 2013, Beograd.
 • Čudesne figurice životinja i ljudi, tekst u časopisu Itorija br. 42, 2013, Novi Sad.
 • Nakit - Skriveno značenje/Jewellery - Hidden Meaning, katalog izložbe, Muzej Vojvodine 2014. godine (u koautorstvu sa Tijanom Stanković Pešterac).
 • U potrazi za decom praistorije – arheologija igre, Nova misao, br. 27, 2014, Novi Sad.
 • Učenje kroz igru – lončarstvo i izrada igračaka u prapovjesnoj Puli/ Learning through Play – Pottery and the Making of Toys in Prehistoric Pula, Histria Archaeologica, 2015, Pula.
 • Muzej za decu – kreativni pristup komunikaciji sa decom, Rad muzeja Vojvodine, br. 57, 2015. (u koautorstvu sa Slađanom Velendečić, Tatjanom Bugarski i Aleksandrom Stefanov).
 • Vinčanski otisak – tekst za časopis National Geographic Srbija, 2016, Beograd.
 • Dečiji otisci prstiju na predmetima vinčanske kulture/Children’s Fingerprints on the Vinča Culture Findings, Glasnik Srpskog arheološkog društva br. 33, Beograd, 2017: (149 – 173).
 • Novo doba: život majke i bebe u neolitu Balkana/ NEW AGE: the lives of mothers and babies in the Balkan Neolithic, 2017, koautor teksta za katalog.
 • Saradnja na izložbi Novo doba: život majke i bebe u neolitu Balkana, prikaz izložbe, Rad muzeja Vojvodine, br. 59, 2017.
 • Odeljenje arheologije, tekst u Spomenici Muzeja Vojvodine 1847 – 1947 – 2017. Novi Sad, 2017.
 • Lov, stočarstvo i simbolički značaj životinja na Golokut: Nove analize arheozoološkog materijala/Hunting, Herding and the significance of animals in Golokut: New analyses of Faunal remains, Arhaika, br. 5, Filozofski fakultet u Beogradu, 2017. (naučni rad u koautorstvu sa Ivanom Živaljević i ostalima).
 • Program sa apstraktima skupa Praistorijske sekcije Srpskog arheološkog društva, Muzej Vojvodine 2018, Novi Sad (urednik u saradnji sa Draganom Milanovićem).

Izložbe

 • Arheolog kao detektiv, Muzej Vojvodine, 2010.
 • Izložba Arheolog kao detektiv – gostovanja: Narodni muzej u Kikindi (septembar 2010. godine); Narodni  muzej u Zrenjaninu (novembar 2010. godine); Festival nauke u Novom Sadu (maj 2011. godine).
 • Nakit – Skriveno značenje/Jewellery – Hidden Meaning, Muzej Vojvodine, 2013. (u koautorstvu sa Tijanom Stanković Pešterac).
 • Izložba Nakit – Skriveno značenje/Jewellery – Hidden Meaning – gostovanja – Gradski muzej u Vršcu (2013. godine) i Muzej u Smederevu (2014. godine).
 • Muzej za decu, Muzej Vojvodine, 2015. (u koautorstvu sa Slađanom Velendečić, Tatjanom Bugarski i Aleksandrom Stefanov).
 • Praistorijski dečiji svet, Filozofski fakultet u Beogradu, 2015. – izložba u okviru manifestacije Vikend na Filozofskom.
 • Igra i odrastanje dece u praistoriji, Narodni muzej u Kikindi, 2016. – izložba u okviru manifestacije Noć muzeja.
 • Izložba Muzej za decu – gostovanja – Gradski muzej u Bečeju (2016), Narodni muzej u Zrenjaninu (2017), Narodni muzej Pančevo (2017).
 • Novo doba: život majke i bebe u neolitu Balkana/ NEW AGE: the lives of mothers and babies in the Balkan Neolithic, 2017. Paviljon Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu (u koautorstvu sa Sofijom Stefanović i ostalima).

Konferencije, stručni skupovi i predavanja

 • O intimnom i emotivnom u praistoriji – priča o igračkama, referat na stručnom skupu „Muzejska kontekstualizacija intimnog i emotivnog“, Muzej grada Novog Sada, 2012, Novi Sad.
 • Nove mogućnosti u kreiranju izložbi kroz saradnju sa posetiocima, referat na stručnom skupu Održivo nasleđe, Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2012, Beograd.   
 • Kult plodnosti prvih zemljoradnika Bačke, referat na skupu Bačka kroz vekove, Vukova zadužbina, 2012, Bačka Palanka.
 • O igračkama u praistoriji – prikaz zbirke iz Muzeja Vojvodine, referat na  Godišnjoj skupštini Srpskog arheološkog društva, Muzej Vojvodine, 2013, Novi Sad.
 • O komunikaciji sa publikom na primeru izložbi „Arheolog kao detektiv“ i „Nakit – skriveno značenje“, referat na stručnom seminaru Muzeji u doba savremene komunikacije, NK IKOM Srbija, Narodni muzej Valjevo, 2013.   
 • On being a child in the Vinča culture - Gomolava case study, Arheovest Symposium, 2014, Temišvar.
 • O odrastanju dece u praistoriji – predavanje u okviru manifestacije Mesec arheologije na Filozofskom, Katedra za istoriju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2016.
 • Dečiji otisci prstiju na predmetima vinčanske kulture, referat na sekciji Praistorijske arheologije Srpskog arheološkog društva, 2017, Beograd.
 • Miniature Ceramic Objects as Archaeological Findings, Konferencija Advanced Ceramics and Applications VII – New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, 2018. Beograd.
 • O odrastanju i detinjstvu u praistoriji – Svedočanstva sa lokaliteta Feudvar i Stubarlija, referat na skupu Praistorijske sekcije Srpskog arheološkog društva, Muzej Vojvodine, 2018, Novi Sad.

Izvedeni projekti

 • Radionica Zanimanje arheolog, Muzej Vojvodine, 2012, Novi Sad.
 • Radionica Zagonetna arheologija, Festival nauke 2012, 2015, Novi Sad.
 • Radionica Praistorijski dečiji svet, Muzej Vojvodine, 2015, Novi Sad.
 • Tajne drevnog Borđoša - prezentacija u okviru obeležavanja Međunarodnog dana arheologije, Muzej Vojvodine, 2016, Novi Sad. (zajedno sa kolegama T.S. Pešterac, A Medović, I. Medović i D. Radmanović).
 • Saradnja na izložbi Women, Mothers, Goddesses: Universal Languages and Metaphors in the Prehistoric Art, koja je postavljena u Udinama, Italija (The Archaeological Museum, The Civic Museums of Udine, The Castle of Udine) i koja traje od 12.
 • novembra 2017. do 11. februara 2018.
 • Organizacija skupa Praistorijske sekcije Srpskog arheološkog društva koja je održana u Muzeju Vojvodine u petak, 14. 12. 2018. godine.
 • Saradnja sa forenzičarima MUP-a Novi Sad, od 2001. godine
 • Saradnja sa Bioarheologijom na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 2015. godine
 • Saradnja sa Gradskim muzejom u Vrbasu na istraživanju lokaliteta Šuvakov salaš, od 2016. godine
 • Saradnja sa BioSens institutom od 2017. godine