Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Replike praistorijskih figura

Sve suvenire možete kupiti u suvenirnici Muzeja Vojvodine - Dunavska 35, Novi Sad, telefon: 021/420-566.

Kliknite na sliku za veći pregled.

  Figurina sa Stubarlije, lokalitet Stubarlija, Mošorin, bronzano doba.

Idol sa lokaliteta Stubarlija, nađen je u urni, sa ostacima spaljenog pokojnika, vezan je neposredno za kult mrtvih. Posredno se ove statuete odnose na kult plodnosti, simbolizujući vrhovno žensko božanstvo plodnosti i vegetacije. Figurine imaju dodirnih tačaka sa ritualnom praksom istočnomediteranskog kulturnog kruga i mikenskog sveta.

Original se čuva u Muzeja Vojvodine.
Dimenzije - visina: 14 cm.
Cena: 2.400 dinara

  Vršački idol, lokalitet Ludoš, Vršac, srednje bronzano doba.

Vršački idol izdvaja se od srodnih figurina iz bronzanog doba, kako po veličini tako i po detaljima urezane ornamentike, koja predstavlja gotovo realan prikaz nakita i odeće. Ukras je izveden urezima ispunjenim belom pastom. Gornji deo tela blago je zabačen unazad sa rukama oslonjenim na bokove, što čitavoj predstavi daje utisak uzvišenog. Na grudima i vratu prikazan je nakit u vidu ogrlice sa brojnim privescima.

Original se čuva u Gradskom muzeju Vršca.
Dimenzije visina: 21 cm.
Cena: 6.800 dinara

  Pehar, lokalitet Gomolava, Hrtkovci, bronzano doba (1800-1200. godine p.n.e.)

Posuda pripada belegiškoj kulturi, a nađena je na naseljenom delu lokaliteta Gomolava, mada se ovakve posude sreću i u grobovima pored urni ili su se koristile kao urne. Pretpostavlja se da je korištena za piće.

Original se čuva u Muzeju Vojvodine.
Dimenzije - visina: 14 cm.
Cena: 2.200 dinara