Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Одељење конзервације и рестаурације

Организована стручно-техничка заштита музејских предмета у данашњем Музеју Војводине започиње 1955. године. Музеј је тада имао радионице за керамику, текстил, метал и дрво.

Одељење данас поседује лабораторије за керамику, метал, папир, текстил, дрво, осликани материјал и столарску радионицу. У његовом саставу је и фото-служба.

Специјализовани стручњаци се брину о заштити археолошких, етнолошких и историјских предмета. Поред послова на конзервацији и рестаурацији они учествују и на теренским истраживањима и у пословима припреме изложби.

У оквиру остваривања матичне функције Музеја Војводине за музеје на територији АП Војводине, одељење има своје место у области заштите музејских предмета. Пружа услуге и другим правним и физичким лицима – конзерваторско-рестаураторске као и фотографске.