Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Одељење матичне службе

Према Одлуци о утврђивању функције Матичне установе Музеја Војводине у области заштите покретних културних добара коју је Извршно веће Аутономне покрајине Војводине усвојило на седници од 19. фебруара 2003. године, Музеј Војводине, поред своје основне делатности обавља следеће послове у области матичности:

  • Води евиденцију установа заштите покретних културних добара на територији Покрајине;
  • Остварује увид у стање покретних културних добара и предузима мере у вези са њиховом заштитом и коришћењем на територији Покрајине;
  • Пружа стручну помоћ и унапређује рад на заштити покретних културних добара, нарочито у погледу примене савремених метода стручног рада на територији Покрајине:
  • Предузима мере техничке заштите на покретним културним добрима од изузетног значаја за Покрајину;
  • Води регистре за покретна културна добра по врстама као и документацију о тим културним добрима на територији Покрајине;
  • Организује полагање стручних испита за запослене у Музејима на територији Покрајине;
  • Доставља предлог Народном музеју у Београду, музејској установи од националног значаја за проглашавање покретних културних добара на територији Покрајине која су од изузетног и великог значаја;
  • Средства за обављање матичне делатности Музеја Војводине у Новом Саду обезбеђују се у буџету АП Војводине.