Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Фотографије Новог Сада

.

Нови Сад је био инспирација првом српском фотографу Анастасу Јовановићу који је и начинио најстарије фотографске снимке Петроварадинске тврђаве. Фотографска делатност се врло рано развила у Новом Саду, о чему сведочи отварање првог фотографског атељеа 1854. године у власништву Георгија Кнежевића.
Свест о документарном значају фотографије наводила је многе новосадске фотографе да превазиђу фотографије настале у атељеима и забележе екстеријерне снимке града као и значајне историјске догађаје. Међу многобројним фотографима чија дела се чувају у Музеју Војводине, својим радом и талентом, издавјају се следећи фотографи: Георгије Кнежевић, Јохан Рехницер, Јозеф Сингер, Деже Вајда, Панић и Прокоп.

Милкица Поповић, музејска саветница - историчарка

* * *

Повезани чланци