Буди одговоран...
према духу и телу!
Театрић Музеја - сваке суботе у 11 сати
Археолошка конференција
„Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“
Платформа еМУЗЕЈ

Фигурине и идоли

Сва сувенире можете купити у сувенирници Музеја Војводине - Дунавска 35, Нови Сад, телефон: 021/420-566.

Вршачки идол, локалитет Лудош, Вршац, средње бронзано доба

Вршачки идол издваја се од сродних фигурина из бронзаног доба, како по величини тако и по детаљима урезане орнаментике, која представља готово реалан приказ накита и одеће. Горњи део тела благо је забачен уназад са рукама ослоњеним на бокове, што читавој представи даје утисак узвишеног-божанског.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигурина, локалитет Стубарлија, Мошорин, бронзано доба

Фигурина је пронађена у урни, са остацима спаљеног покојника. Из тог разлога се доводи у везу са култом мртвих. Посредно, овакве фигурине односе се на култ плодности, симболизујући врховно женско божанство плодности и вегетације и повезују са ритуалном праксом источно-медитеранског културног круга и микенског света.